RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XVI. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 22. júla 2019

Sv. Márie Magdalény, sviatok

18.00

Štefan Košík, manželka Poldika a Aladár Melo a manželka Zuzana.
Utorok 23. júla 2019

Sv. Brigity,  rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

18.00

Za dožitých 77 rokov života, spomienka na zosnulého manžela, vnučku Petronelku a rodičov z oboch strán a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu.
Streda 24. júla 2019

féria

18.00

Zomrelí Ľudovít a Mária Bédioví, ich rodičia, súrodenci a zať Lazar.
Štvrtok 25. júla 2019

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc.
Piatok 26. júla 2019

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislavu.

Sv. omša bude pri kaplnke sv. Anny.

Sobota 27. júla 2019

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

7:00

Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a dar uzdravenia.
28. júla 2019

17. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

Anna Straňáková, manžel Pavol a Anna Vindišová a manžel Viliam.

10:30

Sidónia Ďurfinová, zomrelý manžel Emil a rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  7                              

 

Oznamy  na XVI. nedeľu  v Cezročnom období

Na budúcu nedeľu 28. júla 2019 bude výročná  poklona.

Časový harmonogram poklony:

od 14.00 hod. – 14.30 hod.  –  Íreckí seniori

od 14.30 hod.  – 15.00 hod. – večeradlo

od 15.00 hod. – 15.30 hod. – modleníčky, deti a mládež

od 15.30 hod. – 16.00 hod. – Jaročan

od 16.00 hod. – 16.30 hod. – Chrámový zbor

od 16.30 hod. – 17.00 hod. – osobná adorácia

o 17.00 hod. – záverečná pobožnosť.