RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XVII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 29. júla 2019

Sv. Marty, spomienka

18.00

 Za rodičov Vincenta Bekényiho a Máriu rodenú Hollú
a syna Ivana.
Utorok 30. júla 2019

féria

18.00

 Ján Gála, rodičia z oboch strán a Viliam Bíro.
Streda 31. júla 2019

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

18.00

 Ondrej Zaujec a Mária a rodičia z oboch strán.
Štvrtok 1. augusta 2019

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

 Ladislav Hozák, rodičia z oboch strán a ich deti.
Piatok 2. augusta 2019

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna

18.00

 Zosnulých Mareka, Silvestra a Ľubomíra.

 Spovedanie chorých od 8.00 hod.

 Spovedanie od 16.00 – 17.40 hod.

 Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod.

Sobota 3. augusta 2019

Panny Márie, votívna

7:00

 Za farnosť.

 Mariánske večeradlo.

4. augusta 2019

18. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

 Alexander Fraňo, Alexander Sidor, František Švihorík,
Jaroslav Markovič, rodičia Fraňoví, Švihoríkoví a Sidoroví.

10:30

 Dezider Orel, František Vereš, manželka Barbora ich deti,
zaťovia a sestra Uršula.

Upratovanie  –  8        Na budúcu nedeľu prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.         

                                       O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.