RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na V. pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok 8. apríl 2019

féria

18.00

 František Bédi, manželka Amália, starí rodičia z oboch
strán.
Utorok 9. apríl 2019

féria

18.00

 Emil Kotlár, manželka Helena a rodičia zoboch strán.
Streda 10. apríl 2019

féria

7.00

 Za farnosť.
Štvrtok 11. apríl 2019

féria

17:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v chorobe, prosba za
zdravie a Božiu pomoc pre onkologických pacientov.
 Spoločná spoveď od 14.30
Piatok 12. apríl 2019

féria

18:00

 Ján Bédi, rodičia, brat Ernest, manželka  a Anna Rybárová.
 Krížová cesta o 17.30 hod.      
Sobota 13. apríl 2019

féria

7:00

 Ján Zaujec, manželka Mária, synovia a rodičia  z oboch
strán.
Nedeľa 14. apríl 2019

Kvetná nedeľa

 

8:00

 František Pálka, syn Jaroslav a Urban Bédi, manželka
Rozália.

10:30

 Emil Chňapek, manželka Mária, starí rodičia z oboch
strán, nevesta Agnesa a vnučka Alenka.

Upratovanie  – 10.    Dnes je prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.                                                                                       Dnes – pomazanie chorých. Krížová cesta o 14.00 hod.                               

                                    Na budúcu nedeľu bude požehnanie ratolestí.