RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na Kvetnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                

Pondelok – 15. apríl 2019

féria

18.00

 Emil Kotlár, manželka Helena a rodičia z oboch strán.
Utorok – 16. apríl 2019

féria

18.00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 88. rokov so
spomienkou na manžela, rodičov a pátra Števka.
Streda – 17. apríl 2019

féria

18.00

 František Šimko, manželka, synovia Vojtech a Jozef
s manželkou a vnukovia Vladimír a Jozef.
Štvrtok – 18. apríl 2019

Zelený štvrtok

18:00

 Juraj Lámoš, manželka Rozália a rodičia Lámošoví
a Meloví.
Piatok – 19. apríl 2019

Veľký piatok

15:00

 Krížová cesta o 10.00 hod.
 Prísny pôst od mäsitého pokrmu.
 Sviatosť Oltárna vyložená v Božom hrobe do
20.00 hod.      
Sobota – 20. apríl 2019

Biela sobota

18:00

 Mária Melová, rodičia z oboch strán a švagrovcov.
 Od 8.00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna.
Nedeľa – 21. apríl 2019

Veľkonočná nedeľa

 

8:00

 Za farnosť.

10:30

 Za Michala Vanču a starých rodičov z oboch strán.

Upratovanie  – 11. 12. 13.          Dnes krížová cesta o 14.00 hod.

Veľkonočná ofera – Pán Boh zaplať.                                           

                                                     Poďakovanie za brigádu a dary.