Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na X. nedeľa v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 10. júna  2024 féria     18:00          Viktor Užovič, syn Jozef a rodičia. Utorok 11. júna  2024 Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka     18:00...

Oznamy na IX. nedeľa v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. júna  2024 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, muč., spo.     18:00        Ján Kotlár, brat Vladimír, rodičia Drahomíra a Ján Kotlárovi. Utorok 4....

Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. mája  2024 féria     18:00         Za rodičov  Helena Santavá a  Marián Santavý a starých rodičov  Paulina Zeleňaková a  Vojtech Zeleňak. Utorok...

Oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. mája  2024 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sp     18:00        Za zdravie pre manželov Jirka a Zdenku Kocouvrkových a Štepánku Vítkovú a ich neter...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy