Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. septembra  2023 féria 15:00            Anna Hrádeková – pohrebná sv. omša. Utorok 26. septembra  2023 féria     18:00        Za...

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. septembra  2023 féria     18:00        Mária Gálová rod. Bidelnicová, manžel Aladár, dcéra Mária a rodičia z oboch strán. Utorok 19. septembra  2023 féria...

Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. septembra  2023 féria     18:00          Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o zdravie, Božiu pomoc a milosť pre celú rodinu,...

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. septembra  2023 féria     18:00         Za dožitých 93 rokov života Karola Chudáčika a za zomrelých rodičov a súrodencov z oboch strán. Utorok 5. septembra...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy