Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na XVI. nedeľa v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší: Pondelok 22. júla 2024 Sv. Márii Magdalény, sv. 18:00 Rodina Hudecová, Palajová, Vargová, zaťko Pavol Ratica 2. výročie úmrtia. Utorok 23. júla 2024 Sv. Brigity, rehoľníčky,...

Oznamy na XV. nedeľa v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší: Pondelok 15. júla 2024 Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. C., spom. 18:00 Viktor Vereš a manželka Lýdia. Utorok 16. júla 2024 féria 18:00 Ján Gála, manželka Mária, rodičia...

Oznamy na XIV. nedeľa v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší: Pondelok 8. júla 2024 féria 18:00 Emil Boledovič, Helena Boledovičová r. Zeleňáková a starí rodičia z oboch strán. Utorok 9. júla 2024 féria 18:00 Za sestru Boženu, Helenu,...

Oznamy na XIII. nedeľa v cezročnom období.

                    Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. júla  2024 féria     18:00          Marta Zeleňáková, manžel Gejza, rodičia z oboch strán,...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy