Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 14. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XIV. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. júl 2020...

Farské oznamy – 13. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XIII. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 29. jún  2020...

Farské oznamy – 12. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XII. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. jún  2020féria...

Farské oznamy – 11. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XI. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. jún  2020...

Všetky oznamy