Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 1. adventná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na I. Adventnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 30. november  2020 Sv....

Farské oznamy – Nedeľa Krista Kráľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 23. november  2020 féria...

Farské oznamy – 28. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XXVIII. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. október  2020...

Farské oznamy – 27. nedeľa v cezročnom období

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy na XXVII. Nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. október  2020...

Všetky oznamy