Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na XXVII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. októbra  2022 féria     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 40 rokov spoločného života Stanislav Segéň a manželka Mária. Utorok 4. októbra...

Oznamy na XXVI. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 26. septembra  2022 féria     18:00       Poďakovanie manželov Šinkorových za 30 rokov spoločného života a prosba oďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu....

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. septembra  2022 féria     18:00       Vojtech Melo, Ján Tokoly, manželka Mária a syn Ján. Utorok 20. septembra  2022 Sv. Andreja Kima Taegona,...

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. septembra  2022 Najsvätejšieho mena Mária, ľub.spomienka     18:00        Za zdravie a Božiu pri operácii. Utorok 13. septembra  2022 Sv. Jána Zlatoústeho,...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy