Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. mája  2024 féria     18:00         Za rodičov  Helena Santavá a  Marián Santavý a starých rodičov  Paulina Zeleňaková a  Vojtech Zeleňak. Utorok...

Oznamy na Nedeľu zoslania Ducha Svätého.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. mája  2024 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sp     18:00        Za zdravie pre manželov Jirka a Zdenku Kocouvrkových a Štepánku Vítkovú a ich neter...

Oznamy na VII. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. mája  2024 féria     18:00         Za naše matky, žijúce aj zomrelé. Utorok 14. mája  2024 Sv. Mateja, apoštola, sviatok    ...

Oznamy na VI. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. mája  2024 féria   14:00         Ján Chlebec – pohrebná sv. omša. Utorok 7. mája  2024 féria     18:00...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy