Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 15. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XV. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 15. júla 2019...

Farské oznamy – 14. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XIV. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. júla 2019 féria...

Farské oznamy – 13. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XIII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. júla 2019 féria...

Farské oznamy – 12. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 24. júna 2019...

Všetky oznamy