Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na III. pôstnu nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 25. marec 2019 Zvestovanie...

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na II. pôstnu nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 18. marec 2019 féria...

Farské oznamy – 8. nedeľa cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VIII. nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 4. marec...

Farské oznamy – 7. nedeľa cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VII. nedeľu v Cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 25. február...

Všetky oznamy