Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XXVIII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 14. októbra 2019...

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XXVII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 7. októbra 2019...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XXVI. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 30. septembra 2019...

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XXV. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 23. septembra 2019...

Všetky oznamy