Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 2. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na  II. Nedeľu v cezročnom období.. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. januára  2020...

Farské oznamy – Nedeľa Krstu Krista Pána

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na  Nedeľu Krstu Krista Pána. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. januára  2020...

Farské oznamy – 2. Nedeľa po Narodení Pána

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na  II. Nedeľu po Narodení Pána. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. januára ...

Farské oznamy – Nedeľa Svätej rodiny

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na  Nedeľu Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok...

Všetky oznamy