Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XX. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. augusta 2019 féria...

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XIX. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. augusta 2019 féria...

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XVIII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. júla 2019 féria...

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XVII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 29. júla 2019 Sv....

Všetky oznamy