Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Oznamy na nedeľu Krista Kráľa.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. novembra  2021 Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka     15:00       Július Melo- pohrebná sv. omša. Utorok 23. novembra  2021 féria    ...

Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. novembra  2021 féria     17:00     Viktor Zaujec a Rozália, starí rodičia z oboch strán. Utorok 16. novembra  2021 féria    ...

Oznamy na XXXII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. novembra  2021 féria     17:00       Jozef Vrba, manželka Kristína, deti, zaťovia a vnuk Peter. Utorok 9. novembra  2021 Výročie posviacky Lateránskej Baziliky,...

Oznamy na XXXI. nedeľu v cezročnom období.

 Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. novembra  2021 Všetkých Svätých, slávnosť 8:00   10:30       Vladimír Baláž – výročná sv. omša.   Za všetkých zosnulých. Pobožnosť na cintoríne. Utorok...

Všetky oznamy