Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 22. apríl 2019 oktáva 8.00...

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Kvetnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok – 15. apríl 2019 féria 18.00...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na V. pôstnu nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok 8. apríl 2019 féria 18.00...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na IV. pôstnu nedeľu. (Nedeľa radosti.) Časy a úmysly sv. omší:                 Pondelok 1. apríl 2019...

Všetky oznamy