Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601. V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Nedeľu Najsvätejšej Trojice.. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 17. júna 2019 féria...

Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Zoslanie Ducha Svätého. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 10. júna 2019 Preblahoslavenej...

Farské oznamy – 7. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VII. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 3. júna 2019 Sv....

Farské oznamy – 6. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV.MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VI. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 27. mája 2019 féria 18.00...

Všetky oznamy