Farnosť a kostol svätého Martina

 

Listina z r. 1113 je beľmi zaujímavá, lebo keď sledujeme mená dedín, potokov, kopcov a iných čiastkov chotára, dostaneme nádherný zemepisný obraz ku vtedajšej Nitrianskej a Trenčianskej župy. Tieto názvy majú vo väčšine slovanský jazykový základ. Aj naša obec a farnosť je tam zaznačená vo forme  Ürógh, neskôr Üregh, po prevrate ,,IREG”.

Najstaršia zmienka o kostole sv. Martina pochádza z roku 1601.

V knižnej inkunábule „Ostrihomský misál“ sa píše, že je malý a opustený. Stál na starom cintoríne a v roku 1663 bol vo veľmi zlom stave. O chod farnosti sa starali kňazi z Močenku, pretože bol až do roku 1708 filiálkou močenskej farnosti a dištriktu nitrianskeho. Roku 1708 sa stala samostatnou farnosťou s pridelenou k nej filiálkou Csápor.

V roku 1708 bola postavená prvá fara, bola zhotovená z dreva.

Prvý knaz Pavol Féherváry tu pôsobil iba rok. Na jeho miesto prišiel čerstvý absolvent viedenskej univerzity Ján Baltazár Magin (1709-1712). Preslávil sa ako autor prvej politickej obhajoby slovenského národa v Uhorsku. Karol Orlay (1712-1738) za štvrtstoročie duchovnej služby v Jarku si vyslúžil povesť

horlivého kňaza. Počas jeho pôsobenia s pomocou nitrianskeho biskupa Ladislava Erdödyho bol v rokoch 1728-1735 postavený nový kostol. Konsekrovaný bol 27.9.1789, nitrianskym biskupom Františkom Xaverom Fuchsom.

Pôvodná jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria mala postavenú sakristiu a predstavenú vežu s ibulovitou barokovou guľou. Vo veži boli tri menšie zvony. Najväcší zvon bol v I. svetovej vojne (1916) roztavený.

Prvá renovácia prebehla v rokoch 1784-1789, pricom boli vybudované oba bočné oltáre sv. Karola Boromejského a sv. Jána Nepomuckého ako aj hlavný oltár sv. Martina. Na sklonku 18. storocia ešte pribudla kazateľnica polychromovaná drevorezba a klasicistická krstiteľnica z čierneho mramora, cínový vrchnák, na vrchole drevemé zlaté súsošie krstu Ježiša Krista.Kríž pred kostolom bol postavený v roku 1783.

Pri kostole sa nachádza kaplnka sv. Anny z roku 1740. Deň patrónky od nepamäti svätí Ireg ako nedeľu. Prvá nedeľa po sviatku sv. Anny sa koná aj celodenná poklona s plnomocnými odpustkami. Hodová slávnosť ku cti sv. Martina prebieha vo farnosti v nedeľu po sviatku sv. Martina.

Informačný servis nitrianskej diecézy