Kostol sv. Martina:      Letný čas             Zimný čas

 

Pondelok:               07.00                  07.00

Utorok:                 18.00                  17.00

Streda:                  18.00                  17.00

Štvrtok:                 07.00                  07.00 

 Piatok:                  18.00                  17.00

Sobota:                  07.00                  07.00

Nedeľa:                08.00 a 10.30            08.00 a 10.30

 

Pred každou svätou omšou sa spovedá 1/2 hod.

Prvopiatkové spovedanie: Od 08.00 hod. spovedanie chorých. Letný čas o 15.30 – 17.30 hod. vyložená Sviatosť Oltárna a spovedanie, v zimnom čase od 14.30 – 16.30 hod. Prvopiatková pobožnosť 1/2 hod. pred svätou omšou.

Na prvú sobotu v mesiaci 1 hod. vždy pred svätou omšou Mariánske večeradlo.

Prvá nedeľa v mesiaci: O 14.00 hod. spoločný svätý ruženec a litánia k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Informačný servis nitrianskej diecézy