Farár farnosti: PhDr. Peter Klech, farár – h. dekan

adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina, Pod kostolom 815/57A, 951 48 Jarok

tel.: 037/6587129

email: jarok@nrb.sk

web: http://jarok.nrb.sk

číslo účtu: 0312 313 46/0900

IBAN: SK 560900 0000 0000 31231346

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 34072829

DIČ: 2021004634