Farské oznamy – Nedeľa Najsvätejšej Trojice

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Nedeľu Najsvätejšej Trojice.. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 17. júna 2019 féria 18.00  Za zdravie a Božiu pomoc...

Farské oznamy – Zoslanie Ducha Svätého

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na Zoslanie Ducha Svätého. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 10. júna 2019 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka...

Farské oznamy – 7. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VII. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 3. júna 2019 Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka...

Farské oznamy – 6. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV.MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na VI. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 27. mája 2019 féria 18.00 František Májek, manželka Alžbeta ,...

Farské oznamy – 5. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV.MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na V. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 20. mája 2019 féria 18.00 František Bekéniy, manželka Rozália, sestra...

Farské oznamy – 4. Veľkonočná nedeľa

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na IV. Veľkonočnú nedeľu. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok – 13. mája 2019 Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka 18.00...