RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XXV. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
21. september 2020Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

18:00

 Jozef a Anna Švihoríkoví, Anton a Irena Hozákoví ich deti,
nevesty, zaťovia a vnuci.
Utorok
22. september  2020féria

18:00

 Ernest Chňapek, manželka a bratia Gejza a Valent.
Streda
23. september  2020Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

18:00

 Výročná sv.omša – Anna Pálková, spomienka na manžela
Františka, syna Jaroslava a rodičov z oboch strán.
Štvrtok
24. september 2020féria

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 85 rokov života
a ďalšiu pomoc a za zomrelého manžela a rodičov zoboch
strán.
Piatok
25. september  2020féria

18:00

 František Brat, manželka Johanna a rodičia Bratoví
a Ďurfínoví.
Sobota
26. september 2020Panny Márie – votívna

7:00

 Za farnosť.
27. september 2020

26. Nedeľa v cezročnom období

8:00  Za Michala Vanču a starých rodičov z oboch strán.
10:30  Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života a
prosba o Božiu ochranu prosí Vilma Gálová.

Upratovanie  –  9                                  Potravinová zbierka v piatk 25.9. 2020
                                                                od 12.00 – 17.00 hod. – Pán Boh zaplať.