Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

12. septembra  2022

Najsvätejšieho mena Mária, ľub.spomienka

 

 

18:00

       Za zdravie a Božiu pri operácii.
Utorok

13. septembra  2022

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. C., spom.

 

 

18:00

       Marián Nosek – výročná sv. omša
Streda

14. septembra  2022

Povýšenia Svätého Kríža

 

 

18:00

      Na úmysel.
Štvrtok

15. septembra  2022  

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť.

8:00

 

10:30

     Poďakovanie za dožitých 70 rokov života, spomienka na zosnulého manžela a za  rodičov z oboch strán.

Spomienka na rodičov Františka a Petronelu Ďurfinových, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu.

Piatok

16. septembra  2022

Sv. Kornela, pápežaCypriána, biskupa, m.

 

 

18:00

      Peter Bidelnica, manželka Zuzana, zať Miloš, rodičia a ostatná zosnulá rodina.

 

Sobota

17. septembra  2022

Panny Márie -votívna

7:00

 

 

      Za farnosť.

18. septembra  2022

25. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 89 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na otca, brata a starých rodičov.
10:30       Milan Andrašík, rodičia Emil a Blažena a brat Jaroslav.

Upratovanie  –  17                                

                                               


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                 

Informačný servis nitrianskej diecézy