RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XXII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
2. septembra 2019féria

18.00

 Za zomrelých Štefan a Ľudmila.
Utorok
3. septembra 2019Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

 Za zomrelého Milana.
Streda
4. septembra  2019féria

18.00

 Stanislav Bidelnica – výročná sv. omša.
Štvrtok
5. septembra 2019féria

18.00

 Prosba o Božiu pomoc za zdravie v ťažkej chorobe pre našu
dcéru. Prosí celá rodina.
Piatok
6. septembra 2019féria

18.00

 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru.

Spovedanie chorých od 8.00 hod.
 Spovedanie od 16.00 – 17.40 hod.
 Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod.

Sobota
7. septembra 2019Sv. Košických mučeníkov, spomienka

15.00

 

16.30

 Za spolužiakov po 40. rokoch vo veku 55 rokov.
Za zomrelých spolužiakov Jána Kotlára a Evu
Rosinskú. Mariánske večeradlo.     
8. septembra 2019

23. Nedeľa v cezročnom období.

 

 

8:00

 Za zosnulého Jána Lajša.

10:30

 Jozef Baláž, manželka Rozália, starí rodičia Balážoví
a Juhásoví a ich deti.

Upratovanie  –  13        Dnešnú nedeľu je prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.
                                        O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.