• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. septembra  2023 féria 15:00            Anna Hrádeková – pohrebná sv. omša. Utorok 26. septembra  2023 féria     18:00        Za ťažko chorého manžela, pokoj a Božiu pomoc pre celú rodinu. Streda 27. septembra 2023 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka     18:00        Martin Tehlár, vnučka Nikolka a Matej Zeleňák. Štvrtok 28. septembra  2023   féria     18:00        Ondrej Tehlár, manželka a synovia. Piatok 29....

In Farské oznamy, by 23.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. septembra  2023 féria     18:00        Mária Gálová rod. Bidelnicová, manžel Aladár, dcéra Mária a rodičia z oboch strán. Utorok 19. septembra  2023 féria     18:00        Róbert Míka, rodičia Jozef a Mária, Ján Bošanyi, manželka Helena a syn Dezider. Streda 20. septembra 2023 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov, spomienka     18:00        Vojtech Horváth, manželka Eleonora, brat Aladár,   rodičia z oboch strán. Štvrtok...

In Farské oznamy, by 15.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. septembra  2023 féria     18:00          Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o zdravie, Božiu pomoc a milosť pre celú rodinu, spomienka na starých rodičov z oboch strán. Utorok 12. septembra  2023 féria     18:00 Jozef Kalivoda, jeho rodičia a súrodenci. Streda 13. septembra 2023 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. C., spom.     18:00 Ján Bédi, manželka Anna a rodičia z oboch strán. Štvrtok 14....

In Farské oznamy, by 09.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. septembra  2023 féria     18:00         Za dožitých 93 rokov života Karola Chudáčika a za zomrelých rodičov a súrodencov z oboch strán. Utorok 5. septembra  2023 féria     18:00        Michal Chňapek, manželka Mária, syn, Jozef, Anetka Chňapeková, starí rodičia Chňapekoví a Rehákoví. Streda 6. septembra 2023 féria     18:00        Krstní rodičia Ján Novák, manželka Marta, syn Jaroslav a zať Jozef. Štvrtok 7. septembra  2023   Sv. Košických mučeníkov, ...

In Farské oznamy, by 02.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXI. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 28. augusta  2023 Sv. Augustína, biskupa a uč. C., spomienka     18:00         Ján Kotlár, manželka Drahomíra, syn Vladimír a Ján a starí rodičia Kotlároví a Hozákoví. Utorok 29. augusta  2023 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa     18:00        Milan Zaujec, Štefan Zaujec a starí rodičia z oboch strán. Streda 30. augusta 2023 féria     18:00        Ján Zeleňák, manželka Emília, syn Jozef a starí rodičia Hollí a Zeleňákoví. Štvrtok 31. augusta  2023   féria  ...

In Farské oznamy, by 26.08.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy