• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Farské oznamy – 20. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XX. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. augusta 2019 féria 17.00 Poďakovanie za dar života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu. Utorok 20. augusta 2019 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.00 Za zomrelých Emila a Máriu. Streda 21. augusta 2019 Sv. Pia X., pápeža, spomienka 17.00 Za zomrelých Jána a Annu. Štvrtok 22. augusta 2019 Panny Márie Kráľovnej,...

In Farské oznamy, by 19.08.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 19. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XIX. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. augusta 2019 féria 18.00 Štefan Melo, manželka Leopoldýna a rodičia zoboch strán. Utorok 13. augusta 2019 féria 18.00 Tomáš Vereš, manželka Vilma a rodičia Verešoví a Sťaheloví. Streda 14. augusta 2019 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka. 7.00 Za zomrelých Annu a Jozefa. Štvrtok 15. augusta 2019 Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť. (prikázaný sviatok) 7.00...

In Farské oznamy, by 12.08.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 18. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XVIII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. júla 2019 féria 18.00 Štefan Súkeník, rodičia z oboch strán, Viliam Kollár a manželka Mária. Utorok 6. júla 2019 Premenenie Pána,  sviatok 18.00 Ladislav Sýkora, dcéra Boženka, rodičia Sýkoroví a Šimkoví. Streda 7. júla 2019 féria 18.00 Ondrej Baláž, manželka Natália, dcéra Mária Kozlíková a Mária Hegerová. Štvrtok 8. augusta 2019 Sv. Dominika kňaza,...

In Farské oznamy, by 05.08.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 17. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XVII. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 29. júla 2019 Sv. Marty, spomienka 18.00  Za rodičov Vincenta Bekényiho a Máriu rodenú Hollú a syna Ivana. Utorok 30. júla 2019 féria 18.00  Ján Gála, rodičia z oboch strán a Viliam Bíro. Streda 31. júla 2019 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 18.00  Ondrej Zaujec a Mária a rodičia z oboch strán. Štvrtok 1. augusta 2019 Sv. Alfonza Márie...

In Farské oznamy, by 29.07.2019 , 0 komentárov

Farské oznamy – 16. nedeľa v období cez rok

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk   Oznamy  na XVI. nedeľu v cezročnom období. Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. júla 2019 Sv. Márie Magdalény, sviatok 18.00 Štefan Košík, manželka Poldika a Aladár Melo a manželka Zuzana. Utorok 23. júla 2019 Sv. Brigity,  rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok 18.00 Za dožitých 77 rokov života, spomienka na zosnulého manžela, vnučku Petronelku a rodičov z oboch strán a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu. Streda 24. júla...

In Farské oznamy, by 22.07.2019 , 0 komentárov