Author: Miroslav

Oznamy na III. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. apríla  2024 féria     18:00         Za vieru, zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu. Utorok 16. apríla  2024 féria     18:00         Za Miroslava Tótha, brata Milana, švagrinú Janku, kmotra Pavla a rodičov z oboch strán. Streda 17. apríla  2024 féria     18:00          Milan Kotlár – výročná sv. omša. Štvrtok 18. apríla  2024 féria     18:00          Za zdravie a Božiu pomoc pre Milána. Piatok 19....

In Farské oznamy, by 12.04.2024 , 0 komentárov

Oznamy na II. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. apríla  2024 Zvestovanie Pána, slávnosť     18:00        Ján Zaujec, manželka Mária, synovia Daniel a Róbert a starí rodičia z oboch strán. Utorok 9. apríla  2024 féria     18:00         Emil Kotlár, manželka Helena, syn Milan a starí rodičia z oboch strán. Streda 10. apríla  2024 féria     18:00          Na úmysel. Štvrtok 11. apríla  2024 Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka     18:00          Eleonóra Segéňová  – 2. výroč...

In Farské oznamy, by 06.04.2024 , 0 komentárov

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. apríla  2024 oktáva 8:00   10:30        Zomrelý Karol Baláž, manželka Lýdia, brat Jozef, manželka Vilma a všetci žijúci a zomrelí členovia rodiny.   Za farnosť. Utorok 2. apríla  2024 oktáva     18:00        Stanislav Gála, spomienka na všetkých  zosnulých z rodiny. Streda 3. apríla  2024 oktáva     18:00         Emil Vereš, manželka Mária a ich rodičia Verešoví a Hollí. Štvrtok 4. apríla  2024 oktáva     18:00         František...

In Farské oznamy, by 29.03.2024 , 0 komentárov

Oznamy na Palmovú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. marca  2024 féria     17:00         František Bekéniy, manželka Rozália, starí rodičia Balážoví a Bekéniyoví. Utorok 26. marca  2024 féria     17:00        Alexander Zaujec, syn František, rodičia Zaujecoví a Mihálikoví. Streda 27. marca  2024 féria     17:00         Ernest Gála, manželka Jolana a rodičia z oboch strán. Štvrtok 28. marca  2024 Štvrtok Pánovej večere     17:00         Za zomrelého manžela, rodičov z oboch strán a zomrelých z oboch rodín. Piatok...

In Farské oznamy, by 22.03.2024 , 0 komentárov

Oznamy na V. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. marca  2024 féria     17:00       Ladislav Hozák, syn Dušan, starí rodičia z oboch strán. Utorok 19. marca  2024 Sv. Jozefa, slávnosť     17:00       František Bekéniy, manželka Rozália, starí rodičia Balážoví a Bekéniyoví. Streda 20. marca  2024 féria  7:00            Za zomrelého Jozefa. Štvrtok 21. marca  2024 féria  7:00             Na úmysel. Spoveď Jarok od 14:30 – 17:00 hod. Piatok 22. marca  2024...

In Farské oznamy, by 15.03.2024 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. marca  2024 féria 14:00             Bernardína Mikušíková – pohrebná sv. omša. Utorok 12. marca  2024 féria     17:00         Pavol Zaujec, manželka Anna, Ernest Chňapek, manželka, bratia Gejza a Valent, starí rodičia Zaujecoví a Chňapekoví. Streda 13. marca  2024 féria     17:00         Magdaléna Chňapeková – výročná sv. omša. Štvrtok 14. marca  2024 féria     17:00         Za zomrelých Jozef Ďurfina, manželka Rozália a syn Ľudovít....

In Farské oznamy, by 08.03.2024 , 0 komentárov

Oznamy na III. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. marca  2024 féria     17:00         Zomrelá Žofia Tóthová, manžel Štefan, synovia a rodičia z oboch strán.   Utorok 5. marca  2024 féria     17:00         Zomrelý Viliam Zaujec, manželka Antónia a rodičia z oboch strán. Streda 6. marca  2024 féria     17:00         Viliam Zaujec. Štvrtok 7. marca  2024 féria     17:00         Matej Švihorík, manželka Anna, syn,  vnuk a starí rodičia Švihoríkoví, Nosekoví a Ján Chňapek. Piatok 8....

In Farské oznamy, by 01.03.2024 , 0 komentárov

Oznamy na II. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 26. februára  2024 féria     17:00        Mária Tóthová rod. Ďurfinová, manžel Alexander a starí rodičia. Utorok 27. februára  2024 féria     17:00        Stanislav Melo, rodičia Meloví a Zaujecoví, brat Miroslav a Mária. Streda 28. februára  2024 féria     17:00        Július Križan, Július, Štefan a rodičia. Štvrtok 29. februára  2024 féria     17:00         Alexander Zaujec, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí príbuzní. Piatok 1. marca  2024...

In Farské oznamy, by 24.02.2024 , 0 komentárov

Oznamy na I. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. februára  2024 féria     17:00        Ján Kuna, manželka Mária, syn Milan a rodičia z oboch strán. Utorok 20. februára  2024 féria     17:00        Anton Gála, manželka Lýdia, brat Jozef, manželka Júlia a Pavol Záhradník. Streda 21. februára  2024 féria     17:00         Jozef Bédi a rodičia Laukovi a Bédiovi. Štvrtok 22. februára  2024 Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok     17:00         Silvester Hoško, syn Attila Jozef a rodičia Šubovi....

In Farské oznamy, by 17.02.2024 , 0 komentárov

Oznamy na VI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. februára  2024 féria     17:00         Za zomrelého Jána.   Utorok 13. februára  2024 féria 7:00             Na úmysel. Streda 14. februára  2024 Popolcová streda  7:00   17:00         Na úmysel. Štefan Sťahel, manželka Vilma, syn Jozef, starí rodičia Hrádekoví a Sťaheloví a Lukáč.  Prístny pôst, zdržovanie sa mäsitého p. Štvrtok 15. februára  2024 féria     17:00         Stanislav Fuglík. Piatok 16. februára  2024 féria    ...

In Farské oznamy, by 09.02.2024 , 0 komentárov

Oznamy na V. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. februára  2024 Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka     17:00        Za zomrelú Alžbetu Málovú.   Utorok 6. februára  2024 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka     17:00         Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu. Streda 7. februára  2024 féria     17:00         Za zomrelú Máriu, Annu a Emila. Štvrtok 8. februára  2024 féria     17:00        Za zomrelých Jolanu a manžela. Piatok 9. februára  2024...

In Farské oznamy, by 02.02.2024 , 0 komentárov

Oznamy na IV. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 29. januára  2024 féria     17:00          Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu a za zomrelých z rodiny. Utorok 30. januára  2024 féria     17:00          Za Vladimíra Vrbu ako 5. výročie úmrtia so spomienkou na zosnulých rodičov z oboch strán a príbuzných z rodiny. Streda 31. januára  2024 Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka     17:00          Jakub Turba 10. výročie úmrtia,...

In Farské oznamy, by 26.01.2024 , 0 komentárov

Oznamy na III. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. januára  2024 féria     17:00       Václav Fanta, rodičia z oboch strán, sestra a švagor. Utorok 23. januára  2024 féria     17:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života, prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu, za zosnulých rodičov z oboch strán, sestru Máriu a švagra Jozefa. Streda 24. januára  2024 Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C., spomienka     17:00        Za zdravie a Božiu pomoc pre celú...

In Farské oznamy, by 20.01.2024 , 0 komentárov

Oznamy na III. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. januára  2024 féria     17:00        Milan Andrašík – 20. výročie úmrtia   Utorok 16. januára  2024 féria     17:00        František a Anna Zaujecoví a ich rodičia Zaujecoví a Mikoví. Streda 17. januára  2024 Sv. Antona, opáta, spomienka     17:00        Za Štefana a Irenu Zaujecových, ich rodičov z oboch strán, syna Dezidera  a manželku Katarínu. Štvrtok 18. januára  2024 féria     17:00        Gejza Tóth, manželka Vilma, syn Miroslav,...

In Farské oznamy, by 12.01.2024 , 0 komentárov

Oznamy na Krst Pána.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. januára  2024 féria     17:00         Jozef Ďurfina, manželka Anna rod. Bošányová, syn Dezider. Utorok 9. januára  2024 féria     17:00         Za Jána Baláža, manželku Emíliu, syna Milana, zaťa Miroslava a starí rodičia Balážoví a Sťaheloví. Streda 10. januára  2024 féria     17:00         Jozef Durdiak, manželka Jozefína, synovia František, Ľudovít, Alexander a rodičia z oboch strán. Štvrtok 11. januára  2024 féria     17:00         Ján Chudáček,...

In Farské oznamy, by 06.01.2024 , 0 komentárov

Oznamy na Sviatok sv. rodiny.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. januára  2024 Panny Márie Bohorodičky, slávnosť 8:00   10:30        Róbert Gála – 10. výročie úmrtia, Gála Anton, Jozef Horák a manželka Anna. Za farnosť. Utorok 2. januára  2024 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupa a uč.c., spomienka     17:00         Anna Bédyová rod. Gátová, bratia Dezider a Vojtech, rodičia z oboch strán. Streda 3. januára  2024 féria     17:00         Za Jozefa Bekéniho, manželku Magdalénu, dcéru...

In Farské oznamy, by 30.12.2023 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. decembra  2023 Narodenie Pána 8:00   10:30        Jozef Sieklik, manželka Rozália, syn Milan a rodičia z oboch strán. Jaroslav Ďurfina – výročná sv. omša. Utorok 26. decembra  2023 Sv. Štefana, prvého pučeníka, sviatok 8:00   10:30         Za rodičov Soboňových a Horváthových a ich vnuka Michala.   Za Františka Bereca, manželku Magdalénu, dcéru Máriu a rodičov z oboch strán. Streda 27. decembra  2023 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok     17:00    ...

In Farské oznamy, by 23.12.2023 , 0 komentárov

Oznamy na III. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. decembra  2023 féria     17:00        Dezider Zeleňák, brat Števko, rodičia Zeleňákoví a Májekoví, spomienka na zosnulého Jaroslava Surovca. Utorok 19. decembra  2023 féria     17:00        Pavol Segéň – výročná sv. omša, spomienka na manželku Eleonóru a dcéru Helenu Švarcbacherovú. Streda 20. decembra  2023 féria     17:00        Mária Tomišová, manžel Ľudovít a ich rodičia z oboch strán. Štvrtok 21. decembra  2023   féria     17:00    ...

In Farské oznamy, by 16.12.2023 , 0 komentárov

Oznamy na II. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. decembra  2023 féria     17:00         Za zdravie a Božiu pomoc. Utorok 12. decembra  2023 féria     17:00         Eleonóra Ďurfinová, manžela Antonína, dcéry a rodičov z oboch strán. Streda 13. decembra  2023 Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka  7:00             Na úmysel. Štvrtok 14. decembra  2023   Sv. Jána od Kríža,kňaza a uč. C., spomienka.  7:00             Na úmysel.     Spoločná spoveď od 14:30 –...

In Farské oznamy, by 11.12.2023 , 0 komentárov

Oznamy na I. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. decembra  2023 féria     17:00        Za Juraja Lámoša 41. výročie úmrtia, manželku Rozáliu a starých rodičov Lámošových a Melových. Utorok 5. decembra  2023 féria     17:00        Aladár Hollý, manželka Olympia, zať Miroslav a starí rodičia Hollí a Nosekoví. Streda 6. decembra  2023 féria  7:00             Na úmysel. Štvrtok 7. decembra  2023   Nepošvrnené počatie Preblahoslavenej  Panny Márie, slávnosť – vigília     17:00        Za Martina...

In Farské oznamy, by 02.12.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXXIV. Nedeľu v cezročnom období, Krista Kráľa.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. novembra  2023 féria     17:00        Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví. Utorok 28. novembra  2023 féria     17:00        Za zomrelého Ľudovíta Ďurfinu a rodičov z oboch strán. Streda 29. novembra 2023 féria     17:00         Helena Kotlárová, manžel Emil ich rodičia, súrodenci a za syna Milana. Štvrtok 30. novembra  2023   Sv. Ondreja, apoštola, sviatok     17:00         Mária Chňapeková 5.výročie úmrtia, manžel Ladislav, syn...

In Farské oznamy, by 27.11.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXXIII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. novembra  2023 féria     17:00        Milan Hasilla, manželka Magdaléna, dcéra Marta, zať Pavol, starí rodičia z oboch strán. Utorok 21. novembra  2023 Obetovanie Panny Márie, spomienka     17:00        Za nedožitých 100 rokov Vilma Verešová, manžel Tomáš, syn Ján, zať Jozef a vnučka Danka a rodičia z oboch strán. Streda 22. novembra 2023 Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka     17:00         Ján Bédi a rodičia. Štvrtok 23. novembra...

In Farské oznamy, by 18.11.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXXII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. novembra  2023 féria     17:00        Stanislav Bédi, rodičia Bédioví a Zaujecoví. Utorok 14. novembra  2023 féria     17:00        Za Jána Juhása, jeho rodičov,  starých rodičov z oboch strán a za Gabiku. Streda 15. novembra 2023 féria     17:00        Petronella  Ďurfinová  5. výročie smrti, manžel František, rodičia Hozákoví a Ďurfinoví. Štvrtok 16. novembra  2023   féria     17:00        Za nedožitých 100 rokov Vilma Verešová, manžel...

In Farské oznamy, by 11.11.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXXI. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. novembra  2023 féria     17:00         Melo Stanislav 20. výročie úmrtia, rodičia, bratia a švagriné Zdena a Mária. Utorok 7. novembra  2023 féria     17:00         Za Františka Červeného a rodičov z oboch strán. Streda 8. novembra 2023 féria     17:00         Emil Melo, syn Ľubomír a starí rodičia z oboch strán. Štvrtok 9. novembra  2023   Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok     17:00        Vincent Melo, rodičia Meloví a Tóthoví,...

In Farské oznamy, by 04.11.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXX. Nedeľu v cezročnom období

    Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 30. októbra  2023 féria     17:00        Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov spoločného manželstva Vincenta a Emílie, o Božiu pomoc prosia za celú rodinu, so spomienkou na zosnulých rodičov Bekéniových a Trýzňových. Utorok 31. októbra  2023 féria     17:00         Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70  rokov života manželov Zaujecových, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú r. Streda 1. novembra 2023 Všetkých svätých, slávnosť  8:00...

In Farské oznamy, by 28.10.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXIX. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 23. októbra  2023 féria     18:00        Ivan Bečka – výročná sv.omša. Utorok 24. októbra  2023 féria 15:00            Michal Horváth – pohrebná sv. omša. Streda 25. októbra 2023 féria     18:00         Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov spoločného manželstva Vincenta a Emílie, o Božiu pomoc prosia za celú rodinu, so spomienkou na zosnulých rodičov Bekéniových a Trýzňových. Štvrtok 26. októbra  2023   féria    ...

In Farské oznamy, by 21.10.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXVIII. Nedeľu v cezročnom období

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 16. októbra  2023 féria     18:00         Za Jána Májeka, manželku Teréziu, deti Oľgu a Jaroslava a starých rodičov z oboch strán. Utorok 17. októbra  2023 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 15:00            Jozef Podlužanský – pohrebná sv. omša. Streda 18. októbra 2023 Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok     18:00        Za Rudolfa a Annu Ďurfinových a starých rodičov Májekových a Gavurových. Štvrtok 19. októbra  2023   féria    ...

In Farské oznamy, by 14.10.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXVII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 9. októbra  2023 féria     18:00        Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu. Utorok 10. októbra  2023 féria 15:00            František Červený – pohrebná sv.   omša. Streda 11. októbra 2023 féria     18:00        Ľudovít Segéň, manželka Anna, syn Ľubomír, starí rodičia a Anna a Ernest. Štvrtok 12. októbra  2023   féria   10:00                      9:30 – adorácia               Rekolekčná sv. omša. Piatok 13.  októbra...

In Farské oznamy, by 08.10.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXVI. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 2. októbra  2023 Sv. anjelov strážcov, spomienka     18:00         Jozefína Kuklová a starí rodičia z oboch strán. Utorok 3. októbra  2023 féria     18:00    Emil Straňák, manželka Jolana, syn Pavol  a rodičia z oboch strán. Streda 4. októbra 2023 Sv. Františka Assiského, spomienka     18:00         Za otca a syna Jozefa. Štvrtok 5. októbra  2023   féria  7:00            Na úmysel. Piatok 6.  októbra  2023...

In Farské oznamy, by 30.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. septembra  2023 féria 15:00            Anna Hrádeková – pohrebná sv. omša. Utorok 26. septembra  2023 féria     18:00        Za ťažko chorého manžela, pokoj a Božiu pomoc pre celú rodinu. Streda 27. septembra 2023 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka     18:00        Martin Tehlár, vnučka Nikolka a Matej Zeleňák. Štvrtok 28. septembra  2023   féria     18:00        Ondrej Tehlár, manželka a synovia. Piatok 29....

In Farské oznamy, by 23.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. septembra  2023 féria     18:00        Mária Gálová rod. Bidelnicová, manžel Aladár, dcéra Mária a rodičia z oboch strán. Utorok 19. septembra  2023 féria     18:00        Róbert Míka, rodičia Jozef a Mária, Ján Bošanyi, manželka Helena a syn Dezider. Streda 20. septembra 2023 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov, spomienka     18:00        Vojtech Horváth, manželka Eleonora, brat Aladár,   rodičia z oboch strán. Štvrtok...

In Farské oznamy, by 15.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. septembra  2023 féria     18:00          Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o zdravie, Božiu pomoc a milosť pre celú rodinu, spomienka na starých rodičov z oboch strán. Utorok 12. septembra  2023 féria     18:00 Jozef Kalivoda, jeho rodičia a súrodenci. Streda 13. septembra 2023 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. C., spom.     18:00 Ján Bédi, manželka Anna a rodičia z oboch strán. Štvrtok 14....

In Farské oznamy, by 09.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. septembra  2023 féria     18:00         Za dožitých 93 rokov života Karola Chudáčika a za zomrelých rodičov a súrodencov z oboch strán. Utorok 5. septembra  2023 féria     18:00        Michal Chňapek, manželka Mária, syn, Jozef, Anetka Chňapeková, starí rodičia Chňapekoví a Rehákoví. Streda 6. septembra 2023 féria     18:00        Krstní rodičia Ján Novák, manželka Marta, syn Jaroslav a zať Jozef. Štvrtok 7. septembra  2023   Sv. Košických mučeníkov, ...

In Farské oznamy, by 02.09.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XXI. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 28. augusta  2023 Sv. Augustína, biskupa a uč. C., spomienka     18:00         Ján Kotlár, manželka Drahomíra, syn Vladimír a Ján a starí rodičia Kotlároví a Hozákoví. Utorok 29. augusta  2023 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa     18:00        Milan Zaujec, Štefan Zaujec a starí rodičia z oboch strán. Streda 30. augusta 2023 féria     18:00        Ján Zeleňák, manželka Emília, syn Jozef a starí rodičia Hollí a Zeleňákoví. Štvrtok 31. augusta  2023   féria  ...

In Farské oznamy, by 26.08.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XX. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 21. augusta  2023 Sv. Pia X., pápeža, spomienka     18:00         Jozef Hambálek, manželka Vilma a dcéra Jozefína. Utorok 22. augusta  2023 Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka     18:00        Štefan Zaujec – výročná  sv. omša. Streda 23. augusta 2023 féria     18:00        Vincent Boledovič, manželka Filoména a ich deti. Štvrtok 24. augusta  2023   Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok     18:00        Na úmysel....

In Farské oznamy, by 19.08.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XIX. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 14. augusta  2023 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť – vigília     18:00        Ján Vozík, manželka Helena, Anton Jedlička, manželka Irena, starí rodičia z oboch strán a ostatní zosnulí z rodiny. Utorok 15. augusta  2023 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť     18:00       Viliam Zaujec, rodičia Zaujecovi a Švihoríkovi, Martin, Lýdia a Juraj. Streda 16. augusta 2023 féria       18:00       Jozef Toth, manželka Júlia r. Reháková, syn Ján, dcéra...

In Farské oznamy, by 11.08.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XVIII. Nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 7. augusta  2023 féria     18:00        Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 8. augusta  2023 Sv. Dominika, kňaza, spomienka     18:00        Za zdravie a Božiu pomoc. Streda 9. augusta 2023 Sv. Terézie od kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok     18:00        Dezider Loutocký, manželka Oľga, rodičia Loutockí a lámošoví, Daniel Zaujec. Štvrtok 10. augusta  2023   Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok     18:00...

In Farské oznamy, by 05.08.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XVII. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 31. júla  2023 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka     18:00        Pavol Zaujec, vnuk Pavol, rodičia Pavol a Terézia. Utorok 1. augusta  2023 Sv. Alfonza  Mária de Liguori, biskupa a uč. C. spomienka     18:00       Ján Hollý, manželka Margita. Streda 2. augusta 2023 féria     18:00       Jozef Orság, manželka Anežka, starí rodičia a za všetkých blízkych zosnulých. Štvrtok 3. augusta  2023   féria     18:00     ...

In Farské oznamy, by 29.07.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XVI. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 24. júla  2023 féria     18:00        Za zdravie, pokoj a lásku pre vnúčatá. Utorok 25. júla  2023 Sv. Jakuba, apoštola, sviatok     18:00       Za zosnulú Zitu  Skalickú, rod. Psotovu, manžel Ladislav, dcéry Ľudmila, Katarína, Monika a zaťovia Martin a Tomáš, vnuci Dominik, Šimon a Natália. Streda 26. júla 2023 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka     18:00        Za Alojza Fuglíka, manželku Vilmu, syna...

In Farské oznamy, by 21.07.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XV. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 17. júla  2023 Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka     18:00        Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví. Utorok 18. júla  2023 féria     18:00       Za Pavla Chlpíka, manželku Máriu a starých rodičov z oboch strán. Streda 19. júla 2023 féria     18:00       Za Františka Hozáka, manželku Máriu, zaťov Stanislava a Róberta a starých rodičov z oboch strán. Štvrtok 20. júla  2023   féria     18:00       Jolana...

In Farské oznamy, by 14.07.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XIV. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 10. júla  2023 féria     18:00        Prosba a poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe. Utorok 11. júla  2023 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok     18:00       Ján Zaujec, manželka Mária a ich rodičia z oboch strán, brat a sestra Žofia. Streda 12. júla 2023 féria  7:00            Na úmysel. Štvrtok 13. júla  2023   féria     18:00       Za zdravie a Božiu pomoc. Piatok 14.  júla  2023...

In Farské oznamy, by 08.07.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XIII. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. júla  2023 Sv. Tomáša, apoštola, sviatok     18:00        Magdaléna Fantová, manžel, syn, dcérka a zať. Utorok 4. júla  2023 féria     18:00        Michal Hollý, manželka Rozália a ich rodičia. Streda 5. júla 2023 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov,  slávnosť.  8:00   10:30         Za farnosť.   Ján Tomiš a rodičia, Rozália Melová,  rodičia a súrodenci. Štvrtok 6. júla  2023   féria     18:00        Anton  jeho manželka...

In Farské oznamy, by 30.06.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XII. Nedeľu v cezročnom období,

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 26. júna  2023 féria     18:00        Za Ladislava Segéňa a Heleny Segéňovej, rod. Findurovej od brata Andreja Findury s rodinou. Utorok 27. júna  2023 féria     18:00        Poďakovanie za dar života, prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu a priateľov, za zosnulých rodičov a starých rodičov. Streda 28. júna 2023 Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť-vig.     18:00        Za zosnulého Jána Mela. Štvrtok 29....

In Farské oznamy, by 24.06.2023 , 0 komentárov

Oznamy na XI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. júna  2023 féria     18:00       Ondrej Baláž, manželka Natália, dcéra Mária a Mária Hegerová. Utorok 20. júna  2023 féria     18:00       Jozef  Preták, rodičia z oboch strán, ich deti,  zaťovia, nevesty a vnučka Mária. Streda 21. júna 2023 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka     18:00      Stanislava Meruňková,   strýko Vladimír a rodičia. Štvrtok 22. júna  2023   féria     18:00       Za zdravie a Božiu pomoc...

In Farské oznamy, by 17.06.2023 , 0 komentárov

Oznamy na X. Nedeľu v cezročnom období,

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. júna  2023 féria     18:00      Jaroslav Horák, rodičia z oboch strán a starí rodičia. Utorok 13. júna  2023 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7:00           Na úmysel.     Streda 14. júna 2023 féria     18:00      Dominik Sťahel, manželka, dcéra Mária, zať Ján a vnuk Roman. Štvrtok 15. júna  2023   féria     18:00      Vladimír Černý, rodičia z oboch strán a ich...

In Farské oznamy, by 10.06.2023 , 0 komentárov

Oznamy na IX. Nedeľu v cezročnom období, Najsvätejšej Trojice.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. júna  2023 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka     18:00      Za zosnulého Jána Mochnackého. Utorok 6. júna  2023 féria     18:00      Za chorých bratov a bratrancov. Streda 7. júna 2023 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť- vigília     18:00      Za zomrelé kamarátky, spolužiakov a ich zomrelé deti a vnuka. Štvrtok 8. júna  2023   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť     18:00      Za Ľudovíta Zeleňáka,...

In Farské oznamy, by 03.06.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Zoslanie Ducha Svätého.

Časy a úmysly sv. omší:           Pondelok 29. mája  2023 Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, sp.     18:00      Hedviga Segéňová, zať Dušan a rodičia z oboch strán. Utorok 30. mája  2023 féria     18:00       Jaroslav Vereš, rodičia z oboch strán, Ján Bidelnica, manželka Helena a rodičia. Streda 31. mája 2023 féria     18:00       Jozef Míka,  manželka Mária, syn Róbert, nevesta Darina, rodičia a zomrelí členovia rodiny. Štvrtok 1. júna  2023   Nášho Pána Ježiša...

In Farské oznamy, by 27.05.2023 , 0 komentárov

Oznamy na VII. Veľkonočnú nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. mája  2023 féria 14:00   18:00      Helena Segeňová – pohrebná sv. omša.   Za Jozefa a Máriu a zomrelých z rodiny. Utorok 23. mája  2023 féria     18:00       Za milosť viery pre vnúčatá. Streda 24. mája 2023 féria     18:00      Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami. Štvrtok 25. mája  2023   féria     18:00      Anna Urbanová – výročná sv. omša. Piatok 26....

In Farské oznamy, by 20.05.2023 , 0 komentárov

Oznamy na VI. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. mája  2023 féria 14:00           Pavol Straňák – pohrebná sv. omša. Utorok 16. mája  2023 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka     18:00       Milan Kotlár. Streda 17. mája 2023 Nanebovstúpenie Pána, slávnosť – vigília     18:00       Na úmysel. Štvrtok 18. mája  2023   Nanebovstúpenie Pána slávnosť     18:00       Jozef Šinkora, rodičia a starí rodičia z oboch strán. Piatok 19.  mája  2023...

In Farské oznamy, by 13.05.2023 , 0 komentárov

Oznamy na V. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. mája  2023 féria 7:00            Na úmysel. Utorok 9. mája  2023 féria     18:00        Vladimír Bekényi, rodičia a starí rodičia. Streda 10. mája 2023 féria     18:00       Za naše matky žijúce aj zosnulé. Štvrtok 11. mája  2023   féria     18:00       Olimpia Lukáčiková, manžel František, svokrovci a sestra s manželom a za manželov Novackých a syna  Kažimíra. Piatok 12.  mája  2023 féria    ...

In Farské oznamy, by 05.05.2023 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Veľkonočnú nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. mája  2023 féria     18:00        Dominik Vereš, manželka Helena, syn Pavol, sestra Uršula a ich rodičia. Utorok 2. mája  2023 Sv. Atanáza, biskupa a uč.C., spomienka     18:00       Viktor Užovič, syn Jozef a rodičia. Streda 3. mája 2023 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,  sviatok     18:00      Ján Sklenár, manželka Mária a rodičia z oboch strán. Štvrtok 4. mája  2023   féria     18:00       Za rodičov...

In Farské oznamy, by 29.04.2023 , 0 komentárov

Oznamy na III. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 24. apríla  2023 féria     18:00       Ján Hozák, manželka Jolana, synovia, dcéra, nevesty, zať,  vnuk a starí rodičia. Utorok 25. apríla  2023 Sv. Mareka, evanjelistu, sviatok     18:00       Viliam Zaujec. Streda 26. apríla  2023 féria     18:00      Matej Švihorík, manželka Anna, syn Martin, manželka Lýdia a vnuk Juraj. Štvrtok 27. apríla  2023   féria     18:00       Pavol Zaujec, manželka Anna, Ernest Chňapek, manželka...

In Farské oznamy, by 21.04.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 17. apríla  2023 féria     18:00      Ambróz Bédi, manželka, dcéra, zaťovia ich rodičia a súrodenci. Utorok 18. apríla  2023 féria     18:00      Ján Zaujec, manželka Mária, synovia Daniel a Róbert a starí rodičia z oboch strán. Streda 19. apríla  2023 féria     18:00      Ernest Rudňanský, manželka Vilma, synovia, nevesta a starí rodičia. Štvrtok 20. apríla  2023   féria     18:00      Ján Hozák, manželka Jolana, synovia, dcéra,...

In Farské oznamy, by 14.04.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Veľkonočnú Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 10. apríla  2023 oktáva 8:00   10:30      Jozefína Zabáková r . Zaujecová – v.s.o. Prosba o zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 11. apríla  2023 oktáva     18:00      Eleonóra Segeňová – výročná  sv. omša, spomienka na zosnulého manžela, dcéru Helenu a rodičov z oboch strán. Streda 12. apríla  2023 oktáva     18:00      Viliam Kolenčík a rodičia Kolenčíkoví, Dezider Baláž, Anton Gála a manželka Lýdia, Július...

In Farské oznamy, by 07.04.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Palmovú – Kvetnú Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. apríla  2023 féria     18:00      Rudolf a Anastázia Popelkoví, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny. Utorok 4. apríla  2023 féria     18:00       Dezider Zeleňák,brat Števko, rodičia Zeleňákoví a Májekoví. Streda 5. apríla  2023 féria     18:00      Juraj Bako, rodičia z oboch strán a ich súrodenci. Štvrtok 6. apríla  2023   Pánovej večere     17:00       Za Vdp. Augustína Ferka – 40.  výročie úmrtia. Piatok 7. apríla  2023...

In Farské oznamy, by 31.03.2023 , 0 komentárov

Oznamy na V. Pôstnu Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. marca  2023 féria     18:00        Za rodičov František a Rozália Bekényi, syn Vladimír, Irena a starí rodičia z oboch strán. Utorok 28. marca  2023 féria     18:00        Emil Vereš, manželka Mária a starí rodičia Verešoví a Hollí. Streda 29. marca  2023 féria  7:00            Na úmysel. Štvrtok 30. marca  2023   féria 7:00            Za farnosť. Spoločná sv. spoveď 14:30 -17:00 hod. Piatok 31. marca...

In Farské oznamy, by 25.03.2023 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Pôstnu Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. marca  2023 Sv. Jozefa, ženícha panny Márie, slávnosť.     17:00       Ernest Bédy, manželka Mária a starí rodičia z oboch strán. Utorok 21. marca  2023 féria     17:00       Za Silvestra Zaujeca. Streda 22. marca  2023       17:00      Ján Hozák – výročná sv. omša. Štvrtok 23. marca  2023   féria     17:00       Jozef Chlebec, manželka Eleonóra, Jolana a dcéra Anna. Piatok 24. marca  2023...

In Farské oznamy, by 18.03.2023 , 0 komentárov

Oznamy na III. Pôstnu Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. marca  2023 féria     17:00        Za Božie milosrdenstvo a zdravie v rodine. Utorok 14. marca  2023 féria     17:00       Za Jozefa a Helenu Bečkových. Streda 15. marca  2023       17:00       Jozef a Anna Lámošoví, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny. Štvrtok 16. marca  2023   féria     17:00       Emil Vereš, manželka Mária a starí rodičia Verešoví a Hollí. Piatok 17. marca  2023 féria     17:00   ...

In Farské oznamy, by 10.03.2023 , 0 komentárov

Oznamy na II. Pôstnu Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. marca  2023 féria     17:00      Za rodičov Helenu a Mriána Šantavých a starých rodičov Pavlínu a Vojtecha Zeleňákových. Utorok 7. marca  2023 féria     17:00       Ernest Gála, manželka Jolana a rodičia z oboch strán. Streda 8. marca  2023       17:00      Anton Ďurfina, manželka Otília a rodičia Ďurfinoví a Juhasoví. Štvrtok 9. marca  2023   féria     17:00       Valent Zaujec, manželka Ľudmila,brat Jozef , sestra Eleonóra a rodičia z...

In Farské oznamy, by 03.03.2023 , 0 komentárov

Oznamy na I. Pôstnu Nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. februára  2023 féria     17:00       Za Emil Bekéni, manželka Jolana, Daniel Bekényi,  František Červený a manželka Magdalána. Utorok 28. februára  2023 féria     17:00       Za Božiu pomoc pre rodinu a pre mamu Zuzku. Streda 1. marca  2023       17:00      Dezider Ďurfina, rodičia Ďurfinoví a Zaujecoví a starí rodičia. Štvrtok 2. marca  2023   féria     17:00       Za žijúcich aj zonrelých priateľov a známych. Piatok...

In Farské oznamy, by 24.02.2023 , 0 komentárov

Oznamy na VII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. februára  2023 féria     17:00       Anton Gála, manželka Lýdia, Jozef Gála, manželka Júlia a Pavol Zahradník. Utorok 21. februára  2023 féria 7:00           Na úmysel. Streda 22. februára  2023 Popolcová streda  7:00   17:00       Na úmysel.   Ján Hozák – výročná sv.omša.    Prístny pôst, zdržovanie sa mäsitého p. Štvrtok 23. februára  2023   féria     17:00       Dezider Podlužanský a rodičia z oboch strán. Piatok...

In Farské oznamy, by 17.02.2023 , 0 komentárov

Oznamy na VI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. februára  2023 féria     17:00      Štefan Sťahel, manželka Vilma, syn Jozef, starí rodičia Hrádekoví a Sťaheloví a Lukáč. Utorok 14. februára  2023 féria     17:00       Peter Lukáčik, manželka Margita, dcéra Marta, starí rodičia z oboch strán. Streda 15. februára  2023 féria     17:00      Stanislav Fuglík – výročná sv. omša. Štvrtok 16. februára  2023   féria     17:00       Poďakovanie za dar života, prosba o Božie...

In Farské oznamy, by 13.02.2023 , 0 komentárov

Oznamy na V. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. februára  2023 Sv.Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka     17:00       Otto Gála – výročná sv. omša. Utorok 7. februára  2023 féria     17:00       Na úmysel. Streda 8. februára  2023 féria     17:00       Jaroslav Melo, Eva, Jozef,  rodičia Meloví a Gáloví Štvrtok 9. februára  2023   féria     17:00       Július Križan, Július, Štefan a rodičia. Piatok 10. februára  2023 Sv. Školastiky, panny, spomienka...

In Farské oznamy, by 03.02.2023 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 30. januára  2023 féria     17:00      Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 31. januára  2023 Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, so spomienkou na manžela a rodičov. Streda 1. februára  2023 féria     17:00       Za nedožitých 90 rokov Stanislav Zaujec a manželka. Štvrtok 2. februára  2023   Obetovanie Pána, sviat.     17:00       Mária Tomišová ...

In Farské oznamy, by 27.01.2023 , 0 komentárov

Oznamy na III. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 23. januára  2023 féria     17:00       Na úmysel. Utorok 24. januára  2023 Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C., spomienka     17:00       Za Jozefa Gálu, manželku Angelu, syna Aladára a manželku, dcéru Máriu a manžela, zaťa Jaroslava, vnučku Máriu, vnuka Jozefa a rodičov z oboch strán. Streda 25. januára  2023 Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok     17:00       Na úmysel. Štvrtok 26. januára  2023   Sv. Timoteja a Títa, biskupov,...

In Farské oznamy, by 20.01.2023 , 0 komentárov

Oznamy na II. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 16. januára  2023 féria     17:00       Štefan Hrádek, manželka Antónia, deti Vilma, Karolína, Ján, vnuk Milan a vnučka Vierka. Utorok 17. januára  2023 Sv. Antona, opáta spomienka     17:00       Emil Šimko, manželka Terézia a syn Miroslav. Streda 18. januára  2023 féria     17:00      Na úmysel. Štvrtok 19. januára  2023   féria     17:00      Za Miroslava Tótha, brata Milana, švagrinú Janku, kmotra Pavla a rodičov...

In Farské oznamy, by 13.01.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Krst Pána.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 9. januára  2023 féria     17:00       Milan Morvay, rodičia a súrodenci. Utorok 10. januára  2023 féria     17:00      Za Júliu Tothovú rod. Rehákovú – výročná sv. omša. Streda 11. januára  2023 féria     17:00       Ján Chudáček, manželka Mária ich rodičia a všetci zomrelí z rodiny. Štvrtok 12. januára  2023   féria     17:00       Dominik Straňák, manželka Mária, syn Ján, zať Jaroslav a starí rodičia...

In Farské oznamy, by 06.01.2023 , 0 komentárov

Oznamy na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 2. januára  2023 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzskeho, biskupov a uč. C., spomienka     17:00       Za Annu Bedyovú, rod. Gáttovú a rodičov z oboch strán. Utorok 3. januára  2023 féria     17:00       Marta Bajzíková, jej syn, súrodenci a rodičia. Streda 4. januára  2023 féria     17:00       Štefan Zaujec, manželka Irena, syn Dezider, nevesta Katarína a starí rodičia z oboch strán. Štvrtok 5. januára  2023   Zjavenie Pána, slávnosť  ...

In Farské oznamy, by 31.12.2022 , 0 komentárov

Oznamy na Nedeľu Narodenia Pána.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 26. decembra  2022 Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 8:00   10:30       František Zaujec a Anna, Ladislav Užovič a Anna a rodičia z oboch strán. Za farnosť. Utorok 27. decembra  2022 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok     17:00       Ľudovít Zaujec, manželka Eleonóra, syn Jaroslav a starí rodičia. Streda 28. decembra  2022 Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok     17:00       Gejza Bédi, manželka Vilma, syn Stanislav a starí rodičia. Štvrtok 29. decembra  2022...

In Farské oznamy, by 23.12.2022 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Adventnú nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. decembra  2022 féria 17:00        Pavel Hozák, František Kelemen, manželka Katarína rod. Kiripolská a syn Štefan. Utorok 20. decembra  2022 féria 17:00        Poďakovanie za dožitých 70 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov, brata a švagrov. Streda 21. decembra  2022 féria 17:00       Za rodičov Cyrila Helenu Bakových a ich deti, zaťov a ostatnú rodinu. Štvrtok 22. decembra  2022   féria 17:00       Juraj Švihorík...

In Farské oznamy, by 16.12.2022 , 0 komentárov

Oznamy na III. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. decembra  2022 féria     17:00        Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 13. decembra  2022 Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka     17:00       Za všetkých sedemdesiatnikov aj za zomrelých a ich rodičov. Streda 14. decembra  2022 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka  7:00           Za farnosť. Štvrtok 15. decembra  2022   féria     17:00   Od 14.30 do 17.00 hod sv....

In Farské oznamy, by 09.12.2022 , 0 komentárov

Oznamy na II. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. decembra  2022 féria     17:00       František Melo, manželka Hedviga, ich rodičia, Jozef  Ďurfina, manželka Rozália a ich rodičia. Utorok 6. decembra  2022 Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spomienka     17:00        Ladislav Hozák, syn Dušan, starí rodičia Hozákoví a Chudačekoví. Streda 7. decembra  2022 Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie , slávnosť- vigília     17:00       Danka Vorošová. Štvrtok 8. decembra  2022   Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie...

In Farské oznamy, by 03.12.2022 , 0 komentárov

Oznamy na I. Adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 28. novembra  2022 féria     17:00       Jozef Lámoš – výročná sv. omša, manželka Anna, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny. Utorok 29. novembra  2022 féria     17:00       Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví. Streda 30. novembra  2022 Sv. Ondreja, apoštola, sviatok     17:00       Emil Kotlár, manželka Helena a starí rodičia z oboch strán. Štvrtok 1. decembra  2022   féria     17:00        Za zomrelých Jozef ...

In Farské oznamy, by 26.11.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXXIV. Nedeľu v cezročnom období – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Časy a úmysly sv. omší:           Pondelok 21. novembra  2022 Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka 17:00           Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 22. novembra  2022 Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka     17:00       Za všetkých zosnulých z rodiny, za pokoj a Božie požehnanie v rodine.   Streda 23. novembra  2022 féria     17:00       Jozef Kalivoda, brat Dezider, rodičia Anton a Rozália a starí rodičia z oboch strán. Štvrtok 24. novembra  2022   Sv. Ondreja...

In Farské oznamy, by 18.11.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXXIII. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 14. novembra  2022 féria     17:00       Dezider Melo, manželka Rozália, dcéra Anna, zaťovia Jozef a Stanislav, brat Pavol, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc. Utorok 15. novembra  2022 féria     17:00       Stanislav Melo, rodičia, bratia a švagriné Zdena a Mária. Streda 16. novembra  2022 féria     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a neter Máriu. Štvrtok 17. novembra  2022   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, ...

In Farské oznamy, by 11.11.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXXII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 7. novembra  2022 féria     17:00       Emil Vereš, manželka Mária a rodičia Verešoví a Hollý. Utorok 8. novembra  2022 féria     17:00       František Brat, manželka Johanna a rodičia Bratoví a Ďurfinoví. Streda 9. novembra  2022 Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok     17:00       František Bekéniy, manželka Rozália, syn Vladimír, sestra Irena a starí rodičia. Štvrtok 10. novembra  2022   Sv. Leva veĽkého, pápeža a učiteľaCirkvi, spomienka     17:00     ...

In Farské oznamy, by 04.11.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXXI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 31. októbra  2022 féria     17:00       Za Vojtecha Látečku, manželku Irenku, deti Jozefa, Valériu a vnuka Róberta. Utorok 1. novembra  2022 Všetkých svätých, slávnosť 8:00   10:30       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života Stanislav Segeň, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na matku Eleonóru a sestru Helenu. Viliam Bíro, rodičia Bíroví, Gáloví a súrodenci.             Pobožnosť na cintoríne. Streda 2. novembra  2022 Spomienka na všetkých...

In Farské oznamy, by 28.10.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXX. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 24. októbra  2022 féria     17:00       Ivan Bečka – zádušná sv. omša. Utorok 25. októbra  2022 féria     17:00       František Chňapek, manželka Emília, starí rodičia z oboch strán, za Božiu pomoc pre celú rodinu. Streda 26. októbra  2022 féria     17:00       Anton Kandela, manželka Mária a syn Dušan. Štvrtok 27. októbra  2022   féria     17:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov...

In Farské oznamy, by 22.10.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXIX. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 17. októbra  2022 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučenáka, spomienka     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Utorok 18. októbra  2022 Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 15:00        Jozef Sťahel – pohrebná sv. omša.  Streda 19. októbra  2022 féria     17:00       Emil Straňák, manželka Jolana , rodičia Straňákoví a Hozákoví. Štvrtok 20. októbra  2022   féria     17:00       Za Františka Bereca,...

In Farské oznamy, by 15.10.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXVII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 10. októbra  2022 féria     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 87 rokov života Melová, spomienka na zomrelého manžela, rodičov Melových a Tóthových, sestru Máriu a manžela Jána. Utorok 11. októbra  2022 féria     18:00        Gejza Tóth, manželka Vilma, brat Miroslav a starí rodičia z oboch strán. Streda 12. októbra  2022 féria     18:00       Milan Hasilla, manželka Magdaléna, dcéra Marta, zať Pavol a starí rodičia. Štvrtok 13....

In Farské oznamy, by 08.10.2022 , 0 komentárov

Dotácia od NSK

  „Obnova kultúrnej  pamiatky sa  realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“                         Dotácia bola použitá na obnovu náteru plechovej strechy kostola a s tým súvisiace činnosti – 2500 €.  

In Nezaradené, by 05.10.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXVII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. októbra  2022 féria     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 40 rokov spoločného života Stanislav Segéň a manželka Mária. Utorok 4. októbra  2022 Sv. Františka Assiského, spomienka     18:00        Výročná sv. omša za Róberta Zaujeca a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu. Streda 5. októbra  2022 féria     18:00       Mária Novotná 15. výročie, manžel Ján a rodičia Ďurfinoví. Štvrtok 6. októbra  2022   féria...

In Farské oznamy, by 30.09.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXVI. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 26. septembra  2022 féria     18:00       Poďakovanie manželov Šinkorových za 30 rokov spoločného života a prosba oďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu. Utorok 27. septembra  2022 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 92 rokov života so spomienka na manžela,  syna a rodičov z oboch strán. Streda 28. septembra  2022 féria     18:00       Karol Gála, manželka Monika, syn Peter, rodičia...

In Farské oznamy, by 24.09.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXV. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 19. septembra  2022 féria     18:00       Vojtech Melo, Ján Tokoly, manželka Mária a syn Ján. Utorok 20. septembra  2022 Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka     18:00       Anton Melo, manželka Rozália, syn a nevesta. Streda 21. septembra  2022 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok     18:00      Karol Gála, manželka Monika, syn Peter, rodičia z oboch strán. Štvrtok 22. septembra  2022   féria     18:00...

In Farské oznamy, by 17.09.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXIV. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 12. septembra  2022 Najsvätejšieho mena Mária, ľub.spomienka     18:00        Za zdravie a Božiu pri operácii. Utorok 13. septembra  2022 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. C., spom.     18:00        Marián Nosek – výročná sv. omša Streda 14. septembra  2022 Povýšenia Svätého Kríža     18:00       Na úmysel. Štvrtok 15. septembra  2022   Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť. 8:00   10:30      Poďakovanie za dožitých...

In Nezaradené, by 10.09.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXIII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 5. septembra  2022 féria     18:00        Štefan Súkeník, rodičia Súkeníkoví a Kotlároví, švagriné Helena, Margita, Ľudmila, švagor Albín, Viliam Kotlár a Mária Kotlárová. Utorok 6. septembra  2022 féria     18:00       Martin Sťahel, manželka Jolana, rodičia Sťaheloví a Bíroví. Streda 7. septembra  2022 Košických mučeníkov, spomienka     18:00       Anton Filo a Mária, starí rodičia z oboch strán, Jozef Benčo a Mária, starí rodičia z oboch strán a Štefan. Štvrtok 8. septembra...

In Farské oznamy, by 03.09.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 29. augusta  2022 Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.     18:00        Marián Trubač. Utorok 30. augusta  2022 féria     18:00        Stanislav Sťahel. Streda 31. augusta  2022 féria     18:00       Juraj Lámoš, manželka Rozália, rodičia Lamošoví a Meloví. Štvrtok 1. septembra  2022   féria 7:00           Za farnosť. Piatok 2. septembra  2022 féria     18:00       Jozef Ďurfina, manželka Rozália, syn Ľudovít...

In Farské oznamy, by 27.08.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XXI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. augusta  2022 Preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej, spom.     18:00       Štefan Melo, manželka Leopoldína, syn a vnučka Danka. Utorok 23. augusta  2022 féria     18:00        Ján Zeleňák, manželka Emília, syn Jozef a starí rodičia Hollý a zeleňákoví. Streda 24. augusta  2022 Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok     18:00       Ján Kotlár, manželka Drahomíra, synovia Vladimír a Ján a starí rodičia Kotlároví a Hozákoví. Štvrtok 25. augusta  2022   féria    ...

In Farské oznamy, by 20.08.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XX. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. augusta  2022 Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť.     19:00       Vladimír Bekényi, rodičia a starí rodičia. Utorok 16. augusta  2022 féria     19:00        Pavol Zaujec, rodičia z oboch strán. Streda 17. augusta  2022 féria     19:00       Jozef Juhás, rodičia Juhásovi a Kotlárovi. Štvrtok 18. augusta  2022   féria     19:00       Helena Boledovičová, Emil Boledovič a starí rodičia z oboch strán. Piatok 19. agusta  2022 féria...

In Farské oznamy, by 13.08.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XIX. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. augusta  2022 Sv. Dominika, kňaza, spomienka     18:00        Viliam Zaujec, rodičia Zaujecoví a Švihoríkoví, Martin, Lýdia a Juraj. Utorok 9. augusta  2022 Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, sviatok     18:00        Za Martina Mlynarčíka, manželku Annu a rodičov z oboch strán i za všetkých zomrelých z rodiny. Streda 10. augusta  2022 Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok     18:00        Na úmysel. Štvrtok 11. augusta  2022   Sv. Kláry,...

In Farské oznamy, by 05.08.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XVIII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. augusta  2022 Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka     18:00       Jozef a Anna Švihoríkoví, Anton a Irena Hozákoví ich deti, zaťovia, nevesty a vnuci. Utorok 2. augusta  2022 féria     18:00        Za dcéru Danku, poďakovanie za dožitých 50 rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu. Streda 3. augusta  2022 féria     18:00       Na úmysel. Štvrtok 4. augusta  2022   Sv. Jána Máriu...

In Farské oznamy, by 29.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XVII. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. júla  2022 Sv. Jakuba, apoštola, sviatok     18:00       Za Rozáliu Štefankovú rod. Verešovú. Utorok 26. júla  2022 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka     18:00       Lenka Čeligová – výročná sv. omša.   Sv. omša pri kaplnke sv. Anny. Streda 27. júla  2022 Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka     18:00       Za Alojza Fuglíka, manželku Vilmu, syna Stanislava, zaťa Viliama a starých rodičov z oboch...

In Farské oznamy, by 22.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XVI. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. júla  2022 féria     18:00        Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví. Utorok 19. júla  2022 féria     18:00       Vdp. Ladislav Kiška 10. výročie úmrtia. Streda 20. júla  2022 féria     18:00       Martin Tehlár, rodičia a súrodenci. Štvrtok 21. júla  2022   féria     18:00       Ľudovít Segéň, manželka Anna, syn Ľubomír, rodičia z oboch strán a Ernest Urban a manželka. Piatok 22. júla  2022...

In Farské oznamy, by 15.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XV. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. júla  2022 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok     18:00       Rudolf Bédi, rodičia z oboch strán a páter Viktor Števko. Utorok 12. júla  2022 féria     18:00       Za zdravie, pokoj a lásku pre vnučku. Streda 13. júla  2022 féria     18:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra. Štvrtok 14. júla  2022   féria     18:00      Za zomrelé priateľky a členov rodiny. Piatok 15....

In Farské oznamy, by 09.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XIV. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. júla  2022 féria     18:00       Emil Cocher, dcéra Monika a  rodiny Cocheroví a Užovičoví. Utorok 5. júla  2022 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť  8:00   10:30       Michal Hollý, manželka Rozália a ich rodičov. Za farnosť. Streda 6. júla  2022 féria     18:00       Antona, Justína a Miroslava. Štvrtok 7. júla  2022   féria     18:00       Emil Melo, syn Ľubomír a starí rodičia z oboch strán. Piatok 8....

In Farské oznamy, by 01.07.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XIII. Nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. júna  2022 féria     18:00      Ján Bedi, manželka Anna a rodičia z oboch strán. Utorok 28. júna  2022 Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť-vig.     18:00      Ján Melo – výročná sv.omša Streda 29. júna  2022 Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť     18:00      Jaroslav Švihorík- výročná sv. omša. Štvrtok 30. júna  2022   féria     18:00      Za zdravie a Božiu pomoc, spomienka na zosnulého...

In Farské oznamy, by 24.06.2022 , 0 komentárov

Oznamy na XII. Nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. júna  2022 féria 15:00           Vilma Zabáková – pohrebná sv. omša. Utorok 21. júna  2022 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka     18:00        Jaroslav Zeleňák a rodičia Rozália a Alojz. Streda 22. júna  2022 Narodenia sv. Jána Krstiteľa, slávnosť-vig.     18:00       Róbert Míka, rodičia, Mária a Jozef, Ján Bošányi, manželka Helena, syn Dezider. Štvrtok 23. júna  2022   Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť     18:00...

In Farské oznamy, by 18.06.2022 , 0 komentárov

Oznamy na Najsvätejšiu Trojicu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. júna  2022 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka. 7:00   17:30      Na úmysel.   Veľké Zálužie – kaplnka sv. Antonka. Utorok 14. júna  2022 féria     18:00       Ernest Zaujec, manželka Johanna, syn Emil a Alexander, zať Jozef a rodičia z oboch strán. Streda 15. júna  2022 Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť – vigília     18:00       Jozef Užovič a starí rodičia. Štvrtok 16. júna  2022   Najsvätejšieho...

In Farské oznamy, by 10.06.2022 , 0 komentárov

Oznamy na zoslanie Ducha Svätého.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 6. júna  2022 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka     18:00       Za zosnulého Milana Horváta. Utorok 7. júna  2022 féria     18:00       Anton Bak, manželka, rodičia a súrodenci. Streda 8. júna  2022 féria     18:00       Ambroz Bedi, manželka, rodičia a súrodenci. Štvrtok 9. júna  2022   Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyžšieho a večného kňaza, sviatok     18:00      Za pútnikov  na hore Budkov. Piatok 10....

In Farské oznamy, by 04.06.2022 , 0 komentárov

Oznamy na VII. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 30. mája  2022 féria 15:00           Anna Urbanová – pohrebná sv. omša. Utorok 31. mája  2022 féria     18:00       Juraj Bako, rodičia a súrodenci. Streda 1. júna  2022 Sv. Justína, mučeníka, spomienka     18:00       Ján Kotlár, brat Vladimír, rodičia Drahomíra a Ján Kotlár. Štvrtok 2. júna  2022   féria 7:00           Na úmysel. Piatok 3. júna  2022 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka...

In Farské oznamy, by 28.05.2022 , 0 komentárov

Oznamy na VI. Veľkonočnú nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 23. mája  2022 féria     18:00        Za zosnulú Martu a Ľudovíta. Utorok 24. mája  2022 féria     18:00       Na úmysel. Streda 25. mája  2022 Nanebovstúpenie Pána, slávnosť- vigília     18:00       Na úmysel. Štvrtok 26. mája  2022   Nanebovstúpenie Pána, slávnosť     18:00       Za farnosť. Piatok 27. mája  2022 féria     18:00       Václav Fanta – 10. výročie. Sobota 28. mája...

In Farské oznamy, by 21.05.2022 , 0 komentárov

Oznamy na V. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 16. mája  2022 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka     18:00       Ján Lehoťák, manželka Mária, zať Vojtech, vnuk Jozef, nevesta Beáta, starí rodičia. Utorok 17. mája  2022 féria     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov a brata Jána. Streda 18. mája  2022 féria     18:00       Jozef Šinkora, rodičia a starí...

In Farské oznamy, by 14.05.2022 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 9. mája  2022 féria     18:00       Štefan Jedlička a rodičia z oboch strán. Utorok 10. mája  2022 féria     18:00       Ján Zaujec, manželka Mária, rodičia z oboch strán,  brat a sestra Žofiu. Streda 11. mája  2022 féria     18:00       Za zomrelého Daniela Bekényiho. Štvrtok 12. mája  2022   féria 7:00          Na úmysel. Piatok 13. mája  2022 féria     18:00      Vojtech Gáth, syn...

In Farské oznamy, by 08.05.2022 , 0 komentárov

Oznamy na III. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 2. mája  2022 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.     18:00       František Áč, manželka Lýdia a  rodičia z oboch strán. Utorok 3. mája  2022 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok     18:00       Martin Ďurfina, manželka Antónia a rodičia z oboch strán. Streda 4. mája  2022 féria     18:00       Stanislav Potoč a rodičia z oboch strán. Štvrtok 5. mája  2022   féria     18:00       Za zomrelých rodičov Emíliu...

In Farské oznamy, by 30.04.2022 , 0 komentárov

Oznamy na II. Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. apríla  2022 Sv. Marka, evanjelistu, sviatok     18:00       Za Miška Vanču a starých rodičov z oboch strán. Utorok 26. apríla  2022 féria     18:00       Zomrelí Štefan Tóth, manželka Žofia a ich synovia Peter a Lukáč, starí rodičia Tóthovi a Juhásoví. Streda 27. apríla  2022 féria     18:00       Zomrelí viliam Zaujec, manželka Antónia, Štefan Hollý a ich rodičia. Štvrtok 28. apríla  2022   féria     18:00      Aladár...

In Farské oznamy, by 23.04.2022 , 0 komentárov

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. apríla  2022 oktáva 8:00   10:30       Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Miroslav, Adolf, dcéra Jolana, zať Ladislav, nevesty Eva, Irena, vnuk Ladislav a starí rodičia. Za farnosť. Utorok 19. apríla  2022 oktáva     18:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80. rokov života, za manžela Jozefa, syna Jána a rodičov z oboch strán. Streda 20. apríla  2022 oktáva     18:00       Za Božiu pomoc a ochranu pri operácii. Štvrtok...

In Farské oznamy, by 15.04.2022 , 0 komentárov

Oznamy na Kvetnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. apríla  2022 féria     18:00       Ernest Rudňanský, manželka Vilma, synovia František, Miroslav, Peter, nevesta Mária a starí rodičia. Utorok 12. apríla  2022 féria     17:00       Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Miroslav, Adolf, dcéra Jolana, zať Ladislav, nevesty Eva , Irena, vnuk Ladislav a starí rodičia. Streda 13. apríla  2022 féria     18:00       Ján Straňák, manželka Rozália a rodičia z oboch strán. Štvrtok 14. apríla  2022  ...

In Farské oznamy, by 08.04.2022 , 0 komentárov

Oznamy na V. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. apríla  2022 féria     18:00       Rudolf a Anastázia Popelkoví, rodičia a ostaní zomrelí z rodiny. Utorok 5. apríla  2022 féria     18:00       Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii. Streda 6. apríla  2022 féria  7:00           Za našu vlasť a za pokoj vo svete. Štvrtok 7. apríla  2022   féria 7:00           Za našu vlasť a za pokoj vo svete.    Spoločná sv. spoveď 14.30 – ...

In Farské oznamy, by 02.04.2022 , 0 komentárov

Oznamy na IV. Pôstnu nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 28. marca  2022 féria     18:00       Za zomrelého Jána Juhása, jeho rodičov, starých rodičov z oboch strán a za Gabiku. Utorok 29. marca  2022 féria     18:00      Valent Zaujec, manželka Ľudmila, súrodenci Jozef a Eleonóra a rodičia z oboch strán. Streda 30. marca  2022 féria     18:00       Jozef Míka, manželka Mária, syn Róbert,  nevesta Darina, rodičia a súrodenci. Štvrtok 31. marca  2022   féria     18:00     ...

In Farské oznamy, by 26.03.2022 , 0 komentárov

Oznamy na III. Pôstnu nedeľu.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 21. marca  2022 féria     17:00       Jozef Ďufina, manželka Rozália a syn Ľudovít. Utorok 22. marca  2022 féria     17:00      Vladimír Bekenyi. Streda 23. marca  2022 féria     17:00      Vincent Boledovič, manželka Filoména a ich rodičia. Štvrtok 24. marca  2022   Zvestovanie Pána, slávnosť – vigília     17:00      Imrich Bidelnica, manželka Rozália a ich rodičia. Piatok 25. marca  2022 Zvestovanie Pána, slávnosť.  ...

In Farské oznamy, by 19.03.2022 , 0 komentárov

Oznamy na II. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 14. marca  2022 féria     17:00       Peter Zeleňák Utorok 15. marca  2022 féria     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Staškovú. Streda 16. marca  2022 féria  7.00   17:00       Za Františka Májeka, manželku Alžbetu a starých rodičov Májekových a Podlužanských. Štvrtok 17. marca  2022   féria     17:00      Stanislav Zaujec, manželka Anna a rodičia z oboch strán. Piatok 18. marca  2022 féria     17:00...

In Farské oznamy, by 12.03.2022 , 0 komentárov

Oznamy na I. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 7. marca  2022 féria     17:00       Za našu vlasť a za pokoj vo svete. Utorok 8. marca  2022 féria     17:00       Za milosť a dar viery pre vnúčatá. Streda 9. marca  2022 féria  7.00   17:00       Za Boženu a Jaroslava. Štvrtok 10. marca  2022   féria     17:00       Viliam Zaujec. Piatok 11. marca  2022 féria     17:00       Matej Švihorík, manželka Anna, syn Martin...

In Farské oznamy, by 05.03.2022 , 0 komentárov

Oznamy na VIII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 28. februára  2022 féria     17:00       Janka Sťahelová – výročná sv. omša. Utorok 1. marca  2022 féria     17:00       František Bekényi, manželka Rozália, syn Vladimír, sestra Irena, starí rodičia z oboch strán. Streda 2. marca  2022 Popolcová streda  7.00   17:00       Za pokoj vo svete. Na úmysel. Prísny pôst, zdržanie sa mäsitého pokr. Štvrtok 3. marca  2022   féria     17:00       Štefan...

In Farské oznamy, by 26.02.2022 , 0 komentárov

Oznamy na VII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 21. februára  2022 féria     17:00      Vojtech Melo, rodičia z oboch strán, bratia, švagriné a Janko. Utorok 22. februára  2022 Katedra sv. Petera, apoštola, sviatok     17:00      Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu so spomienkou na rodičov. Streda 23. februára  2022 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka     17:00      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka...

In Farské oznamy, by 19.02.2022 , 0 komentárov

Oznamy na VI. nedeľu v cezročnom období.

 Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 14. februára  2022 féria     17:00      Ján Sklenár, manželka Mária, zať Viktor, vnuk Jozef a starí rodičia. Utorok 15. februára  2022 féria     17:00      Na úmysel. Streda 16. februára  2022 féria     17:00      Za Božie požehnanie pre rodinu. Štvrtok 17. februára  2022   féria     17:00       Za uzdravenie. Piatok 18. februára  2022 féria     17:00      Za farnosť. Sobota 19. februára...

In Farské oznamy, by 16.02.2022 , 0 komentárov

Oznamy na V. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 7. februára  2022 féria     17:00      Na úmysel. Utorok 8. februára  2022 féria 14.00          Oto Gála – pohrebná sv. omša. Streda 9. februára  2022 féria     17:00           Za mamu  Helenu Šantavú,  za  očima  Mariana Šantavého, za babku Paulínu Zelenákovú a dedka Vojtecha Zelenáka. Štvrtok 10. februára  2022   Sv. Školastiky, panny, spomienka     17:00       Za zdravie pre Jozefa. Piatok...

In Farské oznamy, by 06.02.2022 , 0 komentárov

Oznamy na IV. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 31. januára  2022 Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc so spomienkou na manžela a rodičov. Utorok 1. februára  2022 féria     17:00       Dezider Ďurfina, rodičia Ďurfinoví a Zaujecoví. Streda 2. februára  2022 Obetovanie Pána, sviatok     17:00       Jaroslav Melo, Eva, Jozef, Maroš a starí rodičia Meloví a Gáloví. Štvrtok 3. februára  2022   Sv. Blažeja,biskupa a mučeníka, ľub. spomienka     17:00  ...

In Farské oznamy, by 31.01.2022 , 0 komentárov

Oznamy na III. nedeľu v cezročnom období

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 24. januára  2022 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka     17:00      Za zosnulého Jána a pomoc pre Martu. Utorok 25. januára  2022 Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok     17:00      Ján Hollý a manželka Margita. Streda 26. januára  2022 Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka     17:00      Jozef Orság, manželka Anežka, starí rodičia a za všetkých blízkych zosnulých. Štvrtok 27. januára  2022   féria     17:00...

In Farské oznamy, by 22.01.2022 , 0 komentárov

Oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 17. januára  2022 Sv. Antona, opáta, spomienka     17:00      Miroslav Tóth, švagor Milan, švagriná Janka a rodičia z oboch strán. Utorok 18. januára  2022 féria     17:00      Ján Chudáček, manželka Mária, ich súrodenci,  rodičia a dcéra Anna Áčová. Streda 19. januára  2022 féria     17:00      Helena Hollá –výročná sv. omša. Štvrtok 20. januára  2022   féria     17:00       Za zdravie a Božiu pomoc...

In Farské oznamy, by 15.01.2022 , 0 komentárov

Oznamy na nedeľu Krstu Pána.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 10. januára  2022 féria     17:00      Gejza Tóth, manželka Vilma, syn Miroslav, nevesta Janka a starí rodičia z oboch strán. Utorok 11. januára  2022 féria   14:00      Jozef Trabalík – pohrebná sv. omša.  . Streda 12. januára  2022 féria     17:00      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na všetkých zosnulých príbuzných z rodiny. Štvrtok 13. januára...

In Farské oznamy, by 08.01.2022 , 0 komentárov

Oznamy na II. nedeľu po narodení Pána.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 3. januára  2022 féria     17:00       Marta Bajzíková a syn a rodičia z oboch strán. Utorok 4. januára  2022 féria     17:00      Za Božiu pomoc pri operácii. Streda 5. januára  2022 Zjavenie Pána, slávnosť     17:00      Ján Bartakovič – výročná sv. omša. Štvrtok 6. januára  2022   Zjavenie Pána, slávnosť 8:00   10:30      Kazimír Cejpek – výročná sv. omša. Aladár Gála – výročná sv....

In Farské oznamy, by 04.01.2022 , 0 komentárov

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. decembra  2021 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok     17:00      Vilma Nováková – pohrebná sv. omša. Utorok 28. decembra  2021 Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok     17:00      Štefan Zaujec, manželka Irena, starí rodičia z oboch strán, syn Dezider a manželka Katarína. Streda 29. decembra  2021 féria  13:00          Juraj Švihorík – pohrebná sv. omša. Štvrtok 30. decembra  2021   féria     17:00  ...

In Farské oznamy, by 27.12.2021 , 0 komentárov

Oznamy na IV. adventnú nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 20. decembra  2021 féria     17:00      Helena Kotlárová, manžel Emil a rodičia z oboch strán. Utorok 21. decembra  2021 rorátna sv. omša 7:00          Za zomrelého Jána Bédiho a rodičov. Streda 22. decembra  2021 féria     17:00      Jozef Goňo, manželka Katarína, dcéra Veronika, syn Štefan, starí rodičia a ich deti. Štvrtok 23. decembra  2021   féria     17:00      Beata Lehoťáková  r. Černákovej – 2.výročie úmrtia....

In Farské oznamy, by 20.12.2021 , 0 komentárov

Oznamy na III. adventnú nedeľu

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 13. decembra  2021 Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka     17:00      Stanislav Zaujec – výročná sv. omša. Utorok 14. decembra  2021 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka     17:00      Za Eleonóru Ďurfinovú, manžela Antonína, rodičov a súrodencov z oboch strán. Streda 15. decembra  2021 féria     17:00     Ján Gála, manželka Mária, rodičia Gáloví a Kotlároví. Štvrtok 16. decembra  2021   féria     17:00  ...

In Farské oznamy, by 14.12.2021 , 0 komentárov

Oznamy na nedeľu Krista Kráľa.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 22. novembra  2021 Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka     15:00       Július Melo- pohrebná sv. omša. Utorok 23. novembra  2021 féria     17:00      Spomienka na nedožitých 95 rokov, na nášho otca Martina Sťahela, manželku Jolanu, starých rodičov zoboch strán a súrodencov. Streda 24. novembra  2021 Sv. Ondreja Dung-Laka,  spomienka     17:00      Za zosnulého Ľudovíta Ďurfinu a  rodičov Ďurfinových a Juhasových. Štvrtok 25. novembra  2021   féria...

In Farské oznamy, by 19.11.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 15. novembra  2021 féria     17:00     Viktor Zaujec a Rozália, starí rodičia z oboch strán. Utorok 16. novembra  2021 féria     17:00     Za Antona Uršulu, rodičov Vrbových, brata Stanislava, švagrinu Irenu, švagra Ladislava a starých rodičov z oboch strán. Streda 17. novembra  2021 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,  spomienka     17:00     Pavol Tekely a Veronika, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán. Štvrtok 18. novembra  2021   féria...

In Farské oznamy, by 13.11.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXXII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 8. novembra  2021 féria     17:00       Jozef Vrba, manželka Kristína, deti, zaťovia a vnuk Peter. Utorok 9. novembra  2021 Výročie posviacky Lateránskej Baziliky, sviatok     17:00     Ján Bédi, manželka Anna, rodičia z oboch strán, ich deti a vnukov. Streda 10. novembra  2021 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka     17:00     Pavel Hozák a rodičia, František Kelemen, Katarína Kelemenová a Štefan Kelemen. Štvrtok 11. novembra  2021   Sv....

In Farské oznamy, by 07.11.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXXI. nedeľu v cezročnom období.

 Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 1. novembra  2021 Všetkých Svätých, slávnosť 8:00   10:30       Vladimír Baláž – výročná sv. omša.   Za všetkých zosnulých. Pobožnosť na cintoríne. Utorok 2. novembra  2021 Spomienka na všetkých  zosnulých 7:00   2x sv. omša      Za zomrelých. Streda 3. novembra  2021 féria     17:00     Ján Kuna, manželka Mária, syn Milan a rodičia z oboch strán. Štvrtok 4. novembra  2021   Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka    ...

In Farské oznamy, by 30.10.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXX. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 25. októbra  2021 féria     18:00       Za zosnulého Jána Mochnackého. Utorok 26. októbra  2021 féria     18:00       Za zosnulého Milana Hrnčíka a rodičov z oboch strán. Streda 27. októbra  2021 féria     18:00       Ján Gavura, manželka Anna a rodičia. Štvrtok 28. októbra  2021   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok     18:00      Viktor Tokoly a rodičia z oboch strán. Piatok 29. októbra  2021 féria    ...

In Farské oznamy, by 27.10.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXIX. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 18. októbra  2021 Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 15:00          Emil Lehoťák – pohrebná sv. omša. Utorok 19. októbra  2021 féria     18:00      Aladár Gála a dcéra Mária. Streda 20. októbra  2021 féria     18:00     Anna Zeleňáková – výročná sv. omša. Štvrtok 21. októbra  2021   féria     18:00     Imrich Bidelnica, Rozália Bidelnicová a rodičia z oboch strán. Piatok 22. októbra  2021 féria  ...

In Farské oznamy, by 16.10.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXVIII. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 11. októbra  2021 féria     18:00       Ján Bíro, manželka Zlata, rodičia z oboch strán. Utorok 12. októbra  2021 féria     18:00      Za dožitých 80 rokov života, prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na manželku Annu a rodičov z oboch strán. Streda 13. októbra  2021 féria     18:00      Ján Zaujec, manželka Mária, rodičia z oboch strán, za brata a sestru Žofiu. Štvrtok 14. októbra  2021   féria...

In Farské oznamy, by 09.10.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXVII. nedeľu v cezročnom období.

  Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 4. októbera  2021 Sv.Františka Assiského, spomienka     18:00       Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a spomienka na zosnulých rodičov Emila a Jolanu Bekéniových, brata Daniela a starých rodičov Zaujecových a Bekéniových. Utorok 5. októbra  2021 féria     18:00     Rudolf Ďurfina, StanislavBédi, rodičia Zaujecoví a Bédioví. Streda 6. októbra  2021 féria     18:00     Za Antonína Ďurfinu, manželku Eleonóru,  rodičov z oboch strán a dcéru Boženu. Štvrtok 7. októbra...

In Farské oznamy, by 01.10.2021 , 0 komentárov

Oznamy na XXVI. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                    Pondelok 27. septembra  2021 Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka     18:00       Ľudovít Segéň, manželka Anna, syn ľubomír, manželka Anna, rodičia z oboch strán a Ernest Urban, manželka Anna. Utorok 28. septembra  2021 féria     18:00      František Bédi, manželka Amália, dcéra Mária, zať Ján a starí rodičia z oboch strán. Streda 29. septembra 2021 Sv. Michala, Gabriela, a Rafaela, archanjelov, sviatok     18:00      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70...

In Farské oznamy, by 26.09.2021 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy