Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

20. decembra  2021

féria

 

 

17:00

     Helena Kotlárová, manžel Emil a rodičia z oboch strán.
Utorok

21. decembra  2021

rorátna sv. omša

7:00

 

 

     Za zomrelého Jána Bédiho a rodičov.
Streda

22. decembra  2021

féria

 

 

17:00

     Jozef Goňo, manželka Katarína, dcéra Veronika, syn Štefan, starí rodičia a ich deti.
Štvrtok

23. decembra  2021  

féria

 

 

17:00

     Beata Lehoťáková  r. Černákovej – 2.výročie úmrtia.
Piatok

24. decembra  2021

féria

7:00

 

22:00

     Za farnosť.

Danka Vorošová – výročná sv. omša.

Sobota

25. decembra  2021

Narodenie Pána – slávnosť

8:00

 

10:30

     Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 90 rokov života Eleonóra Segeňová, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov Segeňových a Zeleňákových a dcéru Helenu Švarcbacherovú.

Za farnosť.

Nedeľa

26. decembra  2021

Svätej rodiny – sviatok

 

 

8:00      Za farnosť.
10:30      Ján Tomiš a rodičia, Melová Rozália a súrodenci a Tóth Jozef a Agneša.

Upratovanie  –     14                          Zbierka na potreby kostola – Pán Boh zaplať.

 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk