Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

6. júna  2022

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

 

 

18:00

      Za zosnulého Milana Horváta.
Utorok

7. júna  2022

féria

 

 

18:00

      Anton Bak, manželka, rodičia a súrodenci.
Streda

8. júna  2022

féria

 

 

18:00

      Ambroz Bedi, manželka, rodičia a súrodenci.
Štvrtok

9. júna  2022  

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyžšieho a večného kňaza, sviatok

 

 

18:00

     Za pútnikov  na hore Budkov.
Piatok

10. júna  2022

féria

 

 

18:00

      Florian Tokoly, manželka Mária, dcéra Mária, zať Alexander a rodičia z oboch strán.
Sobota

11. júna  2022

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

7:00

 

 

     Na úmysel.
12. júna  2022

Najsvätejšej Trojice

 

 

8:00       Anton Gála , syn Róbert a rodičia z oboch strán.
10:30      Za farnosť.

Upratovanie  –  1                                 Zbierka na masmédia – Pán Boh zaplať.

                                                             Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy