Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

2. januára  2023

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzskeho, biskupov a uč. C., spomienka

 

 

17:00

      Za Annu Bedyovú, rod. Gáttovú a rodičov z oboch strán.
Utorok

3. januára  2023

féria

 

 

17:00

      Marta Bajzíková, jej syn, súrodenci a rodičia.
Streda

4. januára  2023

féria

 

 

17:00

      Štefan Zaujec, manželka Irena, syn Dezider, nevesta Katarína a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok

5. januára  2023  

Zjavenie Pána, slávnosť

 

 

17:00

     Za Ľudovíta Zeleňáka, manželku Máriu rod. Balážovú, syna Mariána a predkov z oboch strán.

Piatok

6. januára  2023

Zjavenie Pána, slávnosť

8:00

 

10:30

     Za farnosť.

Aladár Gála, manželkaMária, dcéra Mária a rodičia z oboch strán.

Sobota

7.  januára  2023

Panny Márie  – votívna

7:00

 

 

     Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života, spomienka na zosnulého manžela a rodičov z oboch strán

Nedeľa

8. januára  2023

Krst Pána

 

 

8:00      Jozef Trabalík – výročná sv.omša.
10:30      Za farnosť.

                                                            Novoročná ofera – Pán Boh zaplať.

                                                                  Koleda Dobrá novina – 6. a 7.

                                                               14.00 hod. sv. ruženec a litánie.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy