Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

30. mája  2022

féria

15:00

 

 

      Anna Urbanová – pohrebná sv. omša.
Utorok

31. mája  2022

féria

 

 

18:00

      Juraj Bako, rodičia a súrodenci.
Streda

1. júna  2022

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

 

 

18:00

      Ján Kotlár, brat Vladimír, rodičia Drahomíra a Ján Kotlár.
Štvrtok

2. júna  2022  

féria

7:00

 

 

      Na úmysel.
Piatok

3. júna  2022

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

7:00

 

 

     Na úmysel.

   Prvopiatková pobož.  po sv. omši ráno.      

       Spovedanie chorých od 8.30 hod.

    Spoveď birmovancov od 15.00 hod.

Sobota

4. júna  2022

Birmovná sv. omša.

10:00

 

 

      Za birmovancov a ich rodiny.

5. júna  2022

Zoslanie Ducha Svätého

 

 

8:00

     Za zosnulého Matúša Tótha.

10:30

     Za fanosť.

Upratovanie  –  rodičia                        Zbierka na masmédia – Pán Boh zaplať.

                                                                 Sv. ruženec a litánieo 14.00 hod.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy