Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

13. júna  2022

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

7:00

 

17:30

     Na úmysel.

 

Veľké Zálužie – kaplnka sv. Antonka.

Utorok

14. júna  2022

féria

 

 

18:00

      Ernest Zaujec, manželka Johanna, syn Emil a Alexander, zať Jozef a rodičia z oboch strán.
Streda

15. júna  2022

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť – vigília

 

 

18:00

      Jozef Užovič a starí rodičia.

Štvrtok

16. júna  2022  

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť.

 

 

18:00

      Vincent Gál, manželka Jolana a rodičia z oboch strán.

 

Procesia okolo kostola.

Piatok

17. júna  2022

féria

 

 

18:00

       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 85 rokov života, spomienka na zosnulého manžela, rodičov, brata a synovca. Prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu.
Sobota

18. júna  2022

Panny Márie – votívna

7:00

 

15.00

       Na úmysel.

Sobášny obrad.

19. júna  2022

12. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       Milan Kuna rodičia a starí rodičia.
10:30       Za farnosť.

Upratovanie  –  2                                 

                                            


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                  

Informačný servis nitrianskej diecézy