Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

30. októbra  2023

féria

 

 

17:00

       Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov spoločného manželstva Vincenta a Emílie, o Božiu pomoc prosia za celú rodinu, so spomienkou na zosnulých rodičov Bekéniových a Trýzňových.
Utorok

31. októbra  2023

féria

 

 

17:00

        Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70  rokov života manželov Zaujecových, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú r.

Streda

1. novembra 2023

Všetkých svätých, slávnosť

 8:00

 

10:30

       Za Helenu Segéňovú, rod. Findurovú a za manžela Ladislava Segéňa od rodiny Joanny a Jozefa Findury.

Za všetkých zomrelých. / na cintoríne/

Štvrtok

2. novembra  2023  

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

7:00

 

2x

       Za Antona Oršulu, Ladislava Hollého, rodičov Vrbových, brata Stanislava, nevestu Irenu, starých rodičov Vrbových a Mesárošových.
Piatok

3.  novembra  2023

féria

 

 

17:00

               Prvopiatková spoveď.

Jozef Tokolý a rodičia z oboch strán.

Sobota

4.  novembra  2023

Sv. Karola Boromej, sp.

7:00

 

 

       Za Gejzu Zeleňáka, manželku Martu a rodičov z oboch strán, dcéru Janku a zaťa Róberta.

Mariánske večeradlo.

5. novembra  2023

31. nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00         Stanislav Zaujec, manželka Anna a rodičia z oboch strán.
10:30        Za zomrelých Štefana Bernátha, manželku Alfonziu a starých rodičov Bernáthových a Chlebecových.

                                                            

                                                                  


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy