• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Oznamy na XXXIV. Nedeľu v cezročnom období – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Časy a úmysly sv. omší:          

Pondelok

21. novembra  2022

Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

17:00

 

 

      Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii.
Utorok

22. novembra  2022

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

 

 

17:00

      Za všetkých zosnulých z rodiny, za pokoj a Božie požehnanie v rodine.

 

Streda

23. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Jozef Kalivoda, brat Dezider, rodičia Anton a Rozália a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok

24. novembra  2022  

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol. mučeníkov,  spomienka

 

 

17:00

      Jozef Goňo, manželka Katarína, dcéra Veronika, syn Štefan a Jozef, starí rodičia a ich deti.
Piatok

25. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Ľudovít Ďurfina, rodičia Ďurfinoví a Juhásoví.
Sobota

26. novembra  2022

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

      Za farnosť.

27. novembra  2022

1. adventná nedeľa.

 

 

8:00       Za živých i zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti.
10:30       Mária Lašová.

Upratovanie  –  12                                     Požehnanie adventných vencov.

                                                            Zbierka na charitu –Pán Boh zaplať.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy