Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

25. apríla  2022

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

 

 

18:00

      Za Miška Vanču a starých rodičov z oboch strán.
Utorok

26. apríla  2022

féria

 

 

18:00

      Zomrelí Štefan Tóth, manželka Žofia a ich synovia Peter a Lukáč, starí rodičia Tóthovi a Juhásoví.
Streda

27. apríla  2022

féria

 

 

18:00

      Zomrelí viliam Zaujec, manželka Antónia, Štefan Hollý a ich rodičia.
Štvrtok

28. apríla  2022  

féria

 

 

18:00

     Aladár Hollý a Olimpia, sestra Mária s manželom a rodičia z oboch strán.
Piatok

29. apríla  2022

Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. C., patrónky Európy,  sviatok

 

 

18:00

      Za 55.výročie sobáša Jozef Benčo a Školastika prosba o Božie požehnanie a pomoc pre celú rodinu.
Sobota

30. apríla  2022

Panny Márie v sobotu

7:00

 

 

      Za syna a jeho rodinu.

1. mája  2022

3. Veľkonočná  nedeľa

 

 

8:00       Za dožitých 50 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc.
10:30       Za farnosť.

Upratovanie  –  15                                  Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                                                        

Informačný servis nitrianskej diecézy