Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

29. augusta  2022

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

 

 

18:00

       Marián Trubač.
Utorok

30. augusta  2022

féria

 

 

18:00

       Stanislav Sťahel.
Streda

31. augusta  2022

féria

 

 

18:00

      Juraj Lámoš, manželka Rozália, rodičia Lamošoví a Meloví.
Štvrtok

1. septembra  2022  

féria

7:00

 

 

      Za farnosť.
Piatok

2. septembra  2022

féria

 

 

18:00

      Jozef Ďurfina, manželka Rozália, syn Ľudovít a ich rodičia Chňapekoví a Ďurfinoví.

      Spovedanie chorých od 8.30 hod.

 Spovedanie v kostole od 16.00 – 17.40 h.

   Prvopiatková pobožnosť o 17.40 hod.

Sobota

3. septembra  2022

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. C. , spom.

7:00

 

 

      Štefan Gála, manželka Jolana, rodičia z oboch strán, syn Miroslav a manželka Rozália.

Mariánske večeradlo.

4. septembra  2022

23. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       Za Božiu pomoc pri operácii.
10:30       Jozef Novák, Vilma Nováková, rodičia z oboch strán a zať Vladimír.

Upratovanie  –  15                                Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                                0 14.00 hod sv. ruženec a litánie

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy