Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

29. januára  2024

féria

 

 

17:00

         Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu a za zomrelých z rodiny.
Utorok

30. januára  2024

féria

 

 

17:00

         Za Vladimíra Vrbu ako 5. výročie úmrtia so spomienkou na zosnulých rodičov z oboch strán a príbuzných z rodiny.
Streda

31. januára  2024

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

 

 

17:00

         Jakub Turba 10. výročie úmrtia, prarodičia Lehotákoví a Nosekoví.
Štvrtok

1. februára  2024

féria

 

 

17:00

        Ján Straňák, manželka Rozália, Viktor Užovič a syn Jozef a Božiu pomoc pre celú rodinu.
Piatok

2. februára  2024

Obetovanie Pána, sviatok

 

 

17:00

         Za dožitých 60 rokov spoločného života, za rodičov z oboch strán a starých rodičov.

         Spovedanie chorých od 8:30

Spovedanie od 15.00 – 16.40 hod.

  Prvopiatková pobožnosť o 16:40 hod.

Sobota

3.  februára 2024

Panny Márie – votívna

7:00

 

14:30

        Za farnosť. Mariánske večeradlo.

                 Sobášna sv. omša.

4. februára  2024

5. nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00         Jaroslav Trizna, syn Jaroslav  a rodičia Triznoví a Chrenkoví.
10:30          Marta a Vladimír Fuglíkoví, sestra Vilma, rodičia Fuglíkoví a Tokolyoví.

                                    Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.                                                            

                                                     O 14.00 sv. ruženec a litánie.                                          

                                                                  


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy