Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

9. januára  2023

féria

 

 

17:00

      Milan Morvay, rodičia a súrodenci.
Utorok

10. januára  2023

féria

 

 

17:00

     Za Júliu Tothovú rod. Rehákovú – výročná sv. omša.
Streda

11. januára  2023

féria

 

 

17:00

      Ján Chudáček, manželka Mária ich rodičia a všetci zomrelí z rodiny.
Štvrtok

12. januára  2023  

féria

 

 

17:00

      Dominik Straňák, manželka Mária, syn Ján, zať Jaroslav a starí rodičia z oboch strán.
Piatok

13. januára  2023

féria

 

 

17:00

      Matej Hollý, František Kotlár a rodičia Hollí a Kotlároví.
Sobota

14.  januára  2023

Panny Márie  – votívna

7:00

 

 

      Za farnosť.

15. januára  2023

2. Nedeľa vcezročnomobdobí

 

 

8:00        Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného života, prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov z oboch strán, sestru a ostatných príbuzných z rodiny.
10:30       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, so spomienkou na zomrelých rodičov a bratov.

                                     

                                                                


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy