Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

6. marca  2023

féria

 

 

17:00

     Za rodičov Helenu a Mriána Šantavých a starých rodičov Pavlínu a Vojtecha Zeleňákových.
Utorok

7. marca  2023

féria

 

 

17:00

      Ernest Gála, manželka Jolana a rodičia z oboch strán.
Streda

8. marca  2023

 

 

 

17:00

     Anton Ďurfina, manželka Otília a rodičia Ďurfinoví a Juhasoví.
Štvrtok

9. marca  2023  

féria

 

 

17:00

      Valent Zaujec, manželka Ľudmila,brat Jozef , sestra Eleonóra a rodičia z oboch strán.
Piatok

10. marca  2023

féria

 

 

17:00

      Poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu so spomienkou na rodičov, sestru Darinku a švagrov Ladislava a Milana.

         Krížová cesta o 16.30 hod.

Sobota

11.  marca  2023

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

      Na úmysel.

12. marca  2023

3. Pôstna Nedeľa

 

 

8:00       Za farnosť.
10:30      Štefan Hollý, manželka Helena, syn Stanko, starí rodičia Hollí a Meloví a ich rodičia.

                                                           

      14.00 hod. krížová cesta a 14. 30 – 15. 00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk 

Informačný servis nitrianskej diecézy