Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

1. novembra  2021

Všetkých Svätých, slávnosť

8:00

 

10:30

      Vladimír Baláž – výročná sv. omša.

 

Za všetkých zosnulých.

Pobožnosť na cintoríne.

Utorok

2. novembra  2021

Spomienka na všetkých  zosnulých

7:00

 

2x sv. omša

     Za zomrelých.
Streda

3. novembra  2021

féria

 

 

17:00

    Ján Kuna, manželka Mária, syn Milan a rodičia z oboch strán.
Štvrtok

4. novembra  2021  

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

 

 

17:00

     František Melo, manželka Hedviga, Jozef Ďurfina, manželka Rozália a syn Ľudovít.
Piatok

5. novembra  2021

féria

 

 

17:00

      Dezider Melo, manželka Rozália, dcéra Anna, brat Pavol a rodičia z oboch strán.

 

     Spovedanie od 15.00 do 16.45 hod.

  Prvopiatková pobožnosť o 16.45 hod.

Sobota

6. novembra  2021

32. Nedeľa v cezročnom období –  votívna

 

 

17:00

    Stanislav Melo, rodičia, bratia a švagriné Zdena a Mária.

Mariánske večeradlo.             

7. novembra  2021

32. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00     Za rodičov Horváthových a Soboňových, brata Mariána a  Dušana.
10:30     Za úrodu.

Upratovanie  –  10                                 O 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.

 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk