Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

20. novembra  2023

féria

 

 

17:00

       Milan Hasilla, manželka Magdaléna, dcéra Marta, zať Pavol, starí rodičia z oboch strán.
Utorok

21. novembra  2023

Obetovanie Panny Márie, spomienka

 

 

17:00

       Za nedožitých 100 rokov Vilma Verešová, manžel Tomáš, syn Ján, zať Jozef a vnučka Danka a rodičia z oboch strán.
Streda

22. novembra 2023

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

 

 

17:00

        Ján Bédi a rodičia.
Štvrtok

23. novembra  2023  

féria

 

 

17:00

        Jozef Goňo, manželka Katarína,dcéra Veronika, syn Štefan, syn Jozef, starí rodičia a ich deti.
Piatok

24.  novembra  2023

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol. mučeníkov, spomienka

 

 

17:00

        Ľudovít Forro, manželka Helena a dcéra Emília Klenková.
Sobota

25.  októbra  2023

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

       Za fanosť.

26. novembra  2023

34. nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00         Mária Lašová.
10:30        Anna Šandorová 10.výročie úmrtia, spomienka na sestru Máriu, švagra Jaroslava a rodičov z oboch strán.

                                                            

                                             


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                     

Informačný servis nitrianskej diecézy