Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

20. februára  2023

féria

 

 

17:00

      Anton Gála, manželka Lýdia, Jozef Gála, manželka Júlia a Pavol Zahradník.
Utorok

21. februára  2023

féria

7:00

 

 

      Na úmysel.
Streda

22. februára  2023

Popolcová streda

 7:00

 

17:00

      Na úmysel.

 

Ján Hozák – výročná sv.omša.

 

 Prístny pôst, zdržovanie sa mäsitého p.

Štvrtok

23. februára  2023  

féria

 

 

17:00

      Dezider Podlužanský a rodičia z oboch strán.
Piatok

24. februára  2023

féria

 

 

17:00

      Zomrelí Tóth Štefan, manželka Žofia a ich synovia Peter a Lukáč, starí rodičia Tóthoví a Juhásoví.

              Krížová cesta 16:30 hod.

Sobota

25.  februára  2023

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

     Mária Tóthová, manžel Alexander, starí rodičia a Marián Tóth.

26. februára  2023

1. Pôstna Nedeľa

 

 

8:00       Zomrelí Viliam Zaujec, manželka Antónia, Štefan Hollý a ich rodičia.
10:30       Za farnosť.

                                                     Zbierka na  charitu  – Pán Boh zaplať.

                     14.00 krížová cesta a od 14:30  –  15:00  vyložená Sviatosť Oltárna.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy