Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

6. novembra  2023

féria

 

 

17:00

        Melo Stanislav 20. výročie úmrtia, rodičia, bratia a švagriné Zdena a Mária.
Utorok

7. novembra  2023

féria

 

 

17:00

        Za Františka Červeného a rodičov z oboch strán.
Streda

8. novembra 2023

féria

 

 

17:00

        Emil Melo, syn Ľubomír a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok

9. novembra  2023  

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 

 

17:00

       Vincent Melo, rodičia Meloví a Tóthoví, sestra Mária, manžel Ján, rodina Jenejová Helena a Jozef.
Piatok

10.  novembra  2023

Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. C., spomienka

 

 

17:00

       Melo Dezider, manželka Rozália, dcéra Anna, zaťovia Jozef a Stanislav, brat Pavol a rodičia z oboch strán.
Sobota

11.  októbra  2023

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

7:00

 

 

       Za farnosť.

12. novembra  2023

32. nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00         František Pálka, manželka Anna,syn Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny.
10:30        Hodová sv. omša.

                                                            Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                                     O 14.00 hod. – sv. ruženec.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy