Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

18. apríla  2022

oktáva

8:00

 

10:30

      Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Miroslav, Adolf, dcéra Jolana, zať Ladislav, nevesty Eva, Irena, vnuk Ladislav a starí rodičia.

Za farnosť.

Utorok

19. apríla  2022

oktáva

 

 

18:00

      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80. rokov života, za manžela Jozefa, syna Jána a rodičov z oboch strán.
Streda

20. apríla  2022

oktáva

 

 

18:00

      Za Božiu pomoc a ochranu pri operácii.
Štvrtok

21. apríla  2022  

oktáva

 

 

18:00

      Ján Straňák, manželka Rozália a rodičia z oboch strán.
Piatok

22. apríla  2022

oktáva

 

 

18:00

      Ernest Bédy, manželka Mária a starí rodičia z oboch strán.
Sobota

23. apríla  2022

oktáva

7:00

 

 

       Za našu vlasť a za pokoj vo svete.

 

Sobášny obrad o 13.00 hod.

24. apríla  2022

2. Veľkonočná  nedeľa

 

 

8:00       Za zomrelého Jozefa.
10:30       Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného života.

Upratovanie  –  14                                 Veľkonočná ofera – Pán Boh zaplať.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                                                             

Informačný servis nitrianskej diecézy