Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

27. februára  2023

féria

 

 

17:00

      Za Emil Bekéni, manželka Jolana, Daniel Bekényi,  František Červený a manželka Magdalána.
Utorok

28. februára  2023

féria

 

 

17:00

      Za Božiu pomoc pre rodinu a pre mamu Zuzku.
Streda

1. marca  2023

 

 

 

17:00

     Dezider Ďurfina, rodičia Ďurfinoví a Zaujecoví a starí rodičia.
Štvrtok

2. marca  2023  

féria

 

 

17:00

      Za žijúcich aj zonrelých priateľov a známych.
Piatok

3. marca  2023

féria

 

 

17:00

      Za Mariána Trubača a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu.

 

    Spovedanie chorých od 8.30 hod.

    Spovedanie od 15.00 – 16.15 hod.

Prvopiatková pobožnosť o 16.15 hod.

         Krížová cesta o 16.30 hod.

Sobota

4.  marca  2023

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

                      Na úmysel.

              Mariánske večeradlo.                             

5. marca  2023

2. Pôstna Nedeľa

 

 

8:00       Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života – Veronika Chňapeková, prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na zosnulých rodičov z oboch strán a zomrelých z rodiny.
10:30      Za farnosť.

                                                           Zbierka na  charitu  – Pán Boh zaplať.

      14.00 hod. krížová cesta a 14. 30 – 15. 00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna.

 


 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy