Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

7. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Emil Vereš, manželka Mária a rodičia Verešoví a Hollý.
Utorok

8. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      František Brat, manželka Johanna a rodičia Bratoví a Ďurfinoví.
Streda

9. novembra  2022

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 

 

17:00

      František Bekéniy, manželka Rozália, syn Vladimír, sestra Irena a starí rodičia.
Štvrtok

10. novembra  2022  

Sv. Leva veĽkého, pápeža a učiteľaCirkvi, spomienka

 

 

17:00

      Jozef Šinkora, rodičia a starí rodičia.
Piatok

11. novembra  2022

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

 

 

17:00

     Výročná sv. omša za sestru Jarmilu a spomienka na rodičov a bratov.
Sobota

12. novembra  2022

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

7:00

 

 

      Martin Zeleňák (20 výročie úmrtia), manželka Agneša (rod. Zaujecová) a rodičia z oboch strán, syn Gejza a manželka Marta (rod. Melová)  a vnučka Janka Hollá (rod.Zeleňáková) a jej manžel Róbet.

13. novembra  2022

33. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       František Pálka, manželka Anna, syn Jaroslav a starí rodičia z oboch strán.
10:30       Hodová sv. omša.

Upratovanie  –  10                                Prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                             Hodová ofera – Pán Boh zaplať.

                                                             14.00 hod. sv. ruženec a litánie.


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy