Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

31. októbra  2022

féria

 

 

17:00

      Za Vojtecha Látečku, manželku Irenku, deti Jozefa, Valériu a vnuka Róberta.
Utorok

1. novembra  2022

Všetkých svätých, slávnosť

8:00

 

10:30

      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života Stanislav Segeň, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na matku Eleonóru a sestru Helenu.

Viliam Bíro, rodičia Bíroví, Gáloví a súrodenci.

            Pobožnosť na cintoríne.

Streda

2. novembra  2022

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich.

 7:00

 

2x sv. omša

       Za všetkých zomrelých.
Štvrtok

3. novembra  2022  

féria

 

 

17:00

      Stanislav Zaujec, manželka Anna a za všetkých zosnulých z rodiny.
Piatok

4. novembra  2022

Sv. Karola Boremejského, biskupa spomienka

 

 

17:00

     Jozef a Magdaléna Bekénioví, dcéra Mária a starí rodičia z oboch strán.

     Spovedanie chorých od 8.30 hod.

    Spovedanie od 15.00 do 16.40 hod.

 Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota

5. novembra  2022

Panny Márie -votívna

7:00

 

 

      Za farnosť.

Mariánske večeradlo.

6. novembra  2022

32. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       Za Janku Hollú rod. Zeleňákovú, Petra Rudňanského, prosba o Božiu pomoc a ochranu pre ostatných spolužiakov.
10:30       Jozef Tokoly a rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  9                                Prvonedeľná zbierka –Pán Boh zaplať.

                                                                14.00 hod sv. ruženec a litánie.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy