Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

15. novembra  2021

féria

 

 

17:00

    Viktor Zaujec a Rozália, starí rodičia z oboch strán.
Utorok

16. novembra  2021

féria

 

 

17:00

    Za Antona Uršulu, rodičov Vrbových, brata Stanislava, švagrinu Irenu, švagra Ladislava a starých rodičov z oboch strán.
Streda

17. novembra  2021

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,  spomienka

 

 

17:00

    Pavol Tekely a Veronika, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok

18. novembra  2021  

féria

 

 

17:00

     Dezider Zeleňák a rodičia  Zeleňákoví a Májekoví.
Piatok

19. novembra  2021

féria

 

 

17:00

     Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 65 rokov života  Mária Segeňová, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov a švagriné Annu, Máriu a Helenu.
Sobota

20. novembra  2021

34. Nedeľa v cezročnom období –  votívna

 

 

16:00

     Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov spoločného života, manželia Meloví a Verešoví. Prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu. Spomienka na zosnulých Danku, Ladislava, Jána a rodičov z oboch strán.
21. novembra  2021

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

 

 

8:00     Anna Košťálová r. Chlebecová – pohrebná sv.omša.
10:30      Za farnosť.

Upratovanie  –  12                         Krista Kráľa – pobožnosť pri oboch sv. omšiach.

 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk