Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

24. októbra  2022

féria

 

 

17:00

      Ivan Bečka – zádušná sv. omša.
Utorok

25. októbra  2022

féria

 

 

17:00

      František Chňapek, manželka Emília, starí rodičia z oboch strán, za Božiu pomoc pre celú rodinu.
Streda

26. októbra  2022

féria

 

 

17:00

      Anton Kandela, manželka Mária a syn Dušan.
Štvrtok

27. októbra  2022  

féria

 

 

17:00

      Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov spoločného života Jozef Vereš a manželka Marta.
Piatok

28. októbra  2022

Sv. ŠimonaJúdu, apoštolov, sviatok

 

 

17:00

  Vojtech Horváth, manželka Eleonora, rodičia Horváthoví a Straňákoví 
Sobota

29. októbra  2022

Panny Márie -votívna

7:00

 

 

     Jolana Švihoríková – výročná sv. omša.
30. októbra  2022

31. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00       Poďakovanie za dožitých 75 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu.
10:30     Poďakovanie za dožitých 70 rokov života  prosba o Božiu pomoc  pre celú rodinu.

Upratovanie  –  8                                     Zbierka na misie –Pán Boh zaplať.

 

 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

                                                                

Informačný servis nitrianskej diecézy