Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

14. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Dezider Melo, manželka Rozália, dcéra Anna, zaťovia Jozef a Stanislav, brat Pavol, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc.
Utorok

15. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Stanislav Melo, rodičia, bratia a švagriné Zdena a Mária.
Streda

16. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a neter Máriu.
Štvrtok

17. novembra  2022  

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,  spomienka

 

 

17:00

      Za obrátenie syna a Božiu pomoc pre manžela.
Piatok

18. novembra  2022

féria

 

 

17:00

      Za Silvestra Hošku, za syna Otilu a za rodičov Šubových.
Sobota

19. novembra  2022

Panny Márie – votívna

7:00

 

 

       Július Melo – výročná sv. omša.
20. novembra  2022

34. Nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa

 

 

8:00       Dominik Vereš, manželka Helena, syn Pavol, sestra Uršula a starí rodičia z oboch strán.
10:30       Za farnosť.

Upratovanie  –  11                                      Hodová ofera – Pán Boh zaplať.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk                                                                

Informačný servis nitrianskej diecézy