Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

2. mája  2022

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

 

 

18:00

      František Áč, manželka Lýdia a  rodičia z oboch strán.
Utorok

3. mája  2022

Sv. FilipaJakuba, apoštolov, sviatok

 

 

18:00

      Martin Ďurfina, manželka Antónia a rodičia z oboch strán.
Streda

4. mája  2022

féria

 

 

18:00

      Stanislav Potoč a rodičia z oboch strán.
Štvrtok

5. mája  2022  

féria

 

 

18:00

      Za zomrelých rodičov Emíliu a Vojtecha Užoviča, syna Alexandra a ostatných zomrelých z rodiny a za zomrelých rodičov Katarínu a Michala Vargu, súrodencov a ostatných zomrelých z rodiny.
Piatok

6. mája  2022

féria

 

 

17:00

     Juraj Planička, manželka Petronela a rodičia z oboch strán.

      Spovedanie chorých od 8.30 hod.

     Spovedanie v kostole od 15.00 hod.

  Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota

7. mája  2022

Panny Márie v sobotu

7:00

 

 

       Za farnosť.

             Mariánske večeradlo.

8. mája  2022

4. Veľkonočná  nedeľa

 

 

8:00       Mária Ďurfínová a Ján a za starých rodičov z oboch strán.
10:30 1.   sv. prijímanie  – deti a rodičia

Upratovanie  –  rodičia                           Zbierka na seminár – Pán Boh zaplať.

                                                                  Sv. ružunec a litánie o 14.00 hod.

 


tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy