Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

8. novembra  2021

féria

 

 

17:00

      Jozef Vrba, manželka Kristína, deti, zaťovia a vnuk Peter.
Utorok

9. novembra  2021

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky, sviatok

 

 

17:00

    Ján Bédi, manželka Anna, rodičia z oboch strán, ich deti a vnukov.
Streda

10. novembra  2021

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

 

 

17:00

    Pavel Hozák a rodičia, František Kelemen, Katarína Kelemenová a Štefan Kelemen.
Štvrtok

11. novembra  2021  

Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

 

 

17:00

     Anton Ďurfina, manželka Otília a rodičia z oboch strán.
Piatok

12. novembra  2021

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

 

 

17:00

     Vincent Melo, rodičia z oboch strán, sestra Mária a manžel Ján, švagor Jozef a rodina Jenejová Helena a Jozef.
Sobota

13. novembra  2021

33. Nedeľa v cezročnom období –  votívna

 

 

17:00

 

Ladislav Chňapek, manželka Mária, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán.

        

14. novembra  2021

33. Nedeľa v cezročnom období

 

 

8:00     Za farnosť.
10:30                Hodová slávnosť.

Upratovanie  –  11                                   Hodová zbierka – Pán Boh zaplať.

                                                              0 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.

 

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok.nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk