Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok

3. januára  2022

féria

 

 

17:00

      Marta Bajzíková a syn a rodičia z oboch strán.
Utorok

4. januára  2022

féria

 

 

17:00

     Za Božiu pomoc pri operácii.
Streda

5. januára  2022

Zjavenie Pána, slávnosť

 

 

17:00

     Ján Bartakovič – výročná sv. omša.
Štvrtok

6. januára  2022  

Zjavenie Pána, slávnosť

8:00

 

10:30

     Kazimír Cejpek – výročná sv. omša.

Aladár Gála – výročná sv. omša.

Piatok

7. januára  2022

féria

 

 

17:00

     Za farnosť.

     Prvopiatková pobožnosť o 16.40 hod.

Sobota

8. januára  2022

3. Nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

 

 

17:00

     Miroslav Švihorík – výročná sv. omša.

             Mariánske večeradlo.

9. januára  2022

3. Nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

 

 

8:00      Danka Vorošová
10:30      Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného života, spomienka na rodičov z oboch strán, za bratov a sestru, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu.

Upratovanie  –     15                         Zbierka na potreby kostola – Pán Boh zaplať.

                                                                14.00 – sv. ruženec a litánie.

                                                                        Posvätenie vody.

                                                   

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk