RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XIV. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
6. júl 2020
féria

18:00

 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii.
Utorok
7. júl  2020
féria

18:00

 Katarína Kelemenová – výročná sv.omša.
Streda
8. júl  2020
féria

18:00

 Jaroslav Vereš, rodičia Verešoví, Straňákoví a Ján Bidelnica
s manželkou.
Štvrtok
9. júl 2020
féria

18:00

 Dezider Gáth, starí rodičia Labudoví a Božikoví, spomienka
na brata Juraja.
Piatok
10. júl  2020
féria

18:00

 Martin Sťahel, manželka Jolana a starí rodičaia z oboch
strán.
Sobota
11. júl  2020
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy,  sviatok

7:00

15:00

 Jozef a Lídia.

Sobášna sv.omša.

12. júl 2020

15. Nedeľa v cezročnom období

8:00

 Za zosnulých Štefana a Bernátha, manželku Alfonziu
a starých rodičov Chlebecových a Bernáthových.

10:30

 Za farnosť.

Upratovanie  –  15                                    Sv. ruženec a litánie – 14.00 hod.