RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na  I. Pôstnu nedeľu.

Časy a úmysly sv. omší:              Prihlásiť na spoveď chorých.

Pondelok
2. marca  2020

féria

17.00

Ján Hozák, manželka Jolana, synovia Adolf a Miroslav, dcéra Jolana , zať Ladislav, nevesta Irena a starí rodičia.
Utorok
3. marca  2020

féria

17.00

Viktor Užovič, syn Jozef a rodičia.
Streda
4. marca  2020

féria

17.00

Ernest Rudňanský, manželka Vilma, synovia František, Miroslav, Peter , nevesta Mária a starí rodičia.
Štvrtok
5. marca  2020

féria

17.00

Ján Sklenár, manželka Mária a rodičia z oboch strán.
Piatok
6. marca 2020

féria

17.00

 

 

 

 

Štefan Sťahel, manželka Vilma, brat Lukáč, starí rodičia a Hrádekoví.

Spovedanie chorých od 8.30 hod.
Spovedanie od 15.00 – 16.15 hod.

Prvopiatková pobožnosť o 16.15 hod.  Krížová cesta o 16.30 hod.

Sobota
7. marca  2020

féria

7.00

Za farnosť.
Mariánske večeradlo.  
Nedeľa
8. marca 2020

2. Pôstna nedeľa

 

8:00

Alexander Tóth, manželka Mária a rodičia z oboch strán.

10:30

Za dožitých 70. rokov života, za zomreléhosyna a rodičov z oboch strán, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu.

Upratovanie  –  6      Dnešnú nedeľu je Zbierka na charitu – Pán Boh zaplať. 

Krížová cesta o 14.00 hod. a 14.30 – 15.00 hod.
– vyložená Sviatosť Oltárna.