RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XI. nedeľu

Nedeľa: 18.06. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Jedenásta nedeľa.

Pondelok: 19.06. 2017

Sv. Romualda, opáta.                               Sv. omša: o 07.00 hod.

Utorok: 20.06.2017

Féria.                                                       Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 21.06.2017               

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.             Sv. omša: o 18.00 hod.

Štvrtok: 22.06.2017         

Féria.                                                       Sv. omša: o 07.00 hod.

Piatok: 23.06.2017

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.             Sv. omša:18.00 hod.

Sobota: 24.06.2017                                                         

Slávnosť Narodenia sv. Jána krstiteľa.   Sv. omša: o 07.00 hod.     

Nedeľa: 25.06. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Dvanásta nedeľa. Zbierka Halier sv. Petra.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

,,V živote máme dve alebo tri možnosti stať sa hrdinom, no každý deň máme možnosť nebyť zbabelcom.
  /René Bazin/                                                          

 

Úmysel sv. omše po XI. nedeli

Nedeľa: 18.06.2017

  1. František Pálka, syn Jaroslav a starí rodičia Pálkoví.
  2. Za farnosť.

Pondelok: 19.06.2017

Na úmysel.

Utorok: 20.06.2017

Rodina Grygárová, manželia, syn a starí rodičia z oboch strán.

Streda: 21.06.2017

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života: Iveta Nováková, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na zosnúlého otca, svokra a starých rodičov z oboch strán.

Štvrtok: 22.06.2017

Za farnosť.

Piatok: 23.06. 2017

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života Petronela Šinkorová, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na zosnulého manžela, rodičov, svokrovcov.

Sobota: 24.06.2017

Výročná: Eleonóra Chňapeková.

Nedeľa: 25.06.2017

  1. Daniela Bezáková, Vilma Bidelnicová, manžel Ambróz, rodčia z oboch strán.
  2. Ladislav Hollý a rodičia, Florián Hollý manželky Veronika a Rozália, rodičia Vrboví, nevesta Irena, starí rodičia z oboch strán.

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

Informačný servis nitrianskej diecézy