RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
22. jún  2020féria

18:00

Ján Zaujec, manželka Mária, starí rodičia z oboch strán, brat a sestra Žofia.
Utorok
23. jún  2020féria

18:00

Juraj Bako, rodičia z oboch strán a švagriná Mária.
Streda
24. jún  2020Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

18:00

Anton Bako, manželka, Ondrej, Emília, syn a ich rodičia.
Štvrtok
25. jún 2020féria

18:00

Florián Tokoly, manželka Mária, dcéra Mária a rodičia z oboch strán.
Piatok
26. jún  2020Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

18:00

Ernest Zaujec, manželka Johanna, syn Emil, nevesta Terézia a rodičia z oboch strán.
Sobota
27. jún  2020Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

7:00

Za zdravie a šťastný pôrod.
28. jún 2020

13. Nedeľa v Cezročnom období

8:00

Za farnosť.

10:30

Za Jozefa Nováka, rodičov a starých rodičov z oboch strán a zaťa Vladimíra.

Upratovanie  –  13           Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – Pán Boh zaplať.