RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok – 24. júna 2019

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť.

18.00

Ľudivít Baláž, manželka Emília, vnučka Janka, starí rodičia Balážoví a Meloví.
Utorok – 25. júnaa 2019

féria

18.00

Za zomrelých Annu a Cyrila.
Streda – 26. júna 2019

féria

18.00

Za zomrelých Margitu a Františka.
Štvrtok – 27. júna 2019

féria

18.00

František Melo, manželka Hedviga a ich rodičia. Jozef Ďurfina, manželka Rozália, syn Ľudovít a ich rodičia.
Piatok – 28. júna 2019

Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť.

7:00

Za farnosť.
Sobota – 29. júna 2019

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť.

8:00

Za zomrelých Martu Zeleňákovú, Janka a Róberta a rodičia Zeleňákoví a Meloví.
30. júna 2019

13. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

 Imrich Bidelnica, manželka Rozália,  rodičia z oboch strán a synovia.

10:30

 Jozef Baláž, manželka Vilma a starí rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  3                      Dnešnú nedeľu bude zbierka na  dobročinné diela Svätého Otca – Pán Boh zaplať.