RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XII. nedeľu

 

Nedeľa: 25.06. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Dvanásta nedeľa. Zbierka Halier sv. Petra.

Pondelok: 26.06. 2017

Féria.                                                      Sv. omša: o 07.00 hod.

Utorok: 27.06.2017

Sv. Ladislav.                                          Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 28.06.2017               

Sv. Petra a Pavla, apoštolov.                 Sv. omša: o 18.00 hod.

Štvrtok: 29.06.2017         

Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.  Sv. omša: o 08.00 hod.

 Piatok: 30.06.2017

Féria.                                                     Sv. omša:18.00 hod.

Sobota: 01.07.2017                                                         

Panny Márie. Mariánske večeradlo.     Sv. omša: o 07.00 hod.     

Nedeľa: 02.07. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Trinásta nedeľa. Prvonedeľná zbierka, o 14.00 hod. spoločný svätý ruženec a litánia.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

 ,,Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.“                                                                                                   /René Bazin/                                                       

 

Úmysel sv. omše po XII. nedeli

Nedeľa: 25.06.2017

  1. Daniela Bezáková, Vilma Bidelnicová, manžel Ambróz, rodčia z oboch strán.
  2. Ladislav Hollý a rodičia, Florián Hollý manželky Veronika a Rozália, rodičia Vrboví, nevesta Irena, starí rodičia z oboch strán.

Pondelok: 26.06.2017

Miloš Zaujec, rodičia, starí rodičia z oboch strán.

Utorok: 27.06.2017

Výročná: Mária Juhásová.

Streda: 28.06.2017

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života: Anna Bédiová, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na zosnúlého manžela rodičov  z oboch strán a ostatných z rodiny.

Štvrtok: 29.06.2017

Za farnosť.

Piatok: 30.06. 2017

Jozef Tököly, manželka Mária, rodičia Tökölyoví a Bekénioví.

Sobota: 01.07.2017

Výročná: Anna Sťahelová.

Nedeľa: 25.06.2017

  1. Jozef Novák, rodičia z oboch strán.
  2. Marta Zeleňáková, Janka, Róbert, Lýdia a rodičia z oboch strán.

 

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

Informačný servis nitrianskej diecézy