RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy na XIII. Nedeľu v Cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok
29. jún  2020

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť.

8.00

 Za farnosť.
Utorok
30. jún  2020

féria

18:00

 Za zomrelú Alojziu.
Streda
1. júl  2020

féria

18:00

 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 rokov života
Michal Štefanka, spomienka na rodičov a starých rodičov.
Štvrtok
2. júl 2020

Návšteva Panny Márie, sviatok

18:00

 Za Dezidera Podlužanského a rodičov.
Piatok
3. júl  2020

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

18:00

 Za Máriu Melovú k nedožitým 80 rokom života, za rodičov
z oboch strán a švagrov.

 Spovedanie od 16.00 – 17.30 hod.
 Prvopiatková pobožnosť o 17.30 hod.

Sobota
4. júl  2020

Panny Márie – votívna

7:00

 Rudolf a Anastázia Popelkoví, rodičia, starí rodičia
a švagrovia.

Mariánske večeradlo.

5. júl 2020

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

 

 

8:00

 Za farnosť.

10:30

 Jozef Bekéni, rodičia z oboch strán.

Upratovanie  –  14           Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – Pán Boh zaplať.

                                            Sv. ruženec a litánie o 14.00 hod.