RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

 

Oznamy  na XIII. nedeľu v cezročnom období.

Časy a úmysly sv. omší:                   

Pondelok 1. júla 2019

féria

18.00

 Za Annu Sťahelovú a rodičov z oboch strán.
Utorok 2. júla 2019

Návšteva Panny Márie, sviatok

18.00

 Dezider Loutocký,  manželka Oľga, rodičia Loutockí
a Lámošoví a Daniel Zaujec.
Streda 3. júla 2019

Sv. Tomáša, apoštola

18.00

 Karol Baláž, manželka Lýdia a starí rodičia z oboch strán.
Štvrtok 4. júla 2019

Sv. Cyril a Metod, slávnosť.

18.00

 Za Jozefa  Nováka, zaťa Vladimíra a starých rodičov
z oboch strán.
Piatok 5. júla 2019

Sv. Cyrila a Metoda, slovan. vierozvestov, slávnosť

8:00

 

Spomienka na syna Jurka Labudu, starí rodičia Dezider
Gath, Anton a Lýdia Labudoví.

 Slávnostná sv. omša v Nitre.

Sobota 6. júla 2019

Panny Márie

7:00

 Za Štefana Gálu s manželkou Jolanou, syna Miroslava
s manželkou Rozáliou a starých rodičov z oboch strán.

 Mariánske večeradlo.

7. júla 2019

14. Nedeľa v cezročnom období..

 

 

8:00

 Vincent Boledovič a rodičia z oboch strán a Jozef.

10:30

 Jaroslav Vereš, rodičia Verešoví a Straňákoví, starí rodičia
z oboch strán a Ján Bidelnica s manželkou.

Upratovanie  –  4        Na budúcu nedeľu  prvonedeľná zbierka – Pán Boh zaplať.

                                      o 14.00 hod. sv. ruženec a litánie.