RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV.MARTINA JAROK

tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XIII. nedeľu

 

Nedeľa: 02.07. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Trinásta nedeľa. Prvonedeľná zbierka, o 14.00 hod. spoločný svätý ruženec a litánia.

Pondelok: 03.07. 2017

Sv. Tomáša, apoštola.                           Sv. omša: o 07.00 hod.

Utorok: 04.07.2017

Sv. Cyrila a Metoda, vierozvestov.      Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 05.07.2017               

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda.              Sv. omša: o 08.00 hod.

Štvrtok: 06.07.2017         

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice.  Sv. omša: o 18.00 hod.

Piatok: 07.07.2017

Féria.                                                     Sv. omša:18.00 hod.

O 17.30 hod. Prvopiatková pobožnosť.

Sobota: 08.07.2017                                                         

Panny Márie v sobotu.                          Sv. omša: o 07.00 hod.

Nedeľa: 09.07. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Štrnásta nedeľa.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

,,Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.
/René Bazin/                                                       

 

Úmysel sv. omše po XIII. nedeli

Nedeľa: 02.07.2017

  1. Jozef Novák, rodičia z oboch strán.
  2. Marta Zeleňáková, Janka, Róbert, Lýdia a rodičia z oboch strán.

Pondelok: 03.07.2017

Na úmysel.

Utorok: 04.07.2017

Dezider Lehoťák.

Streda: 05.07.2017

Florián Tököly, manželka Mária, dcéra Mária, rodičia z oboch strán

Štvrtok: 06.07.2017

Ernest Zaujec, manželka Johanna, syn Emil a rodičia z oboch strán, nevesta Terézia.

Piatok: 07.07. 2017

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov života: Jaroslav Melo, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na rodičov z oboch strán.

Sobota: 08.07.2017

Jaroslav Vereš, rodičia Verešoví a Straňákoví, Ján Bidelnica s manželkou.

Nedeľa: 09.07.2017

  1. Urban Bédi, manželka Rozália a starí rodičia z oboch strán.
  2. Ján Tomiš a rodičia, Rozália Melová, rodičia a súrodenci.

 

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

Informačný servis nitrianskej diecézy