RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. MARTINA JAROK
tel. č.: 037 6587129,  www.jarok. nrb.sk, e-mail: jarok@nrb.sk

Oznamy  na  XIV. nedeľu

 Nedeľa: 09.07. 2017

Sv. omše: 08.00 a 10.30hod.  Štrnásta nedeľa.

Pondelok: 10.07. 2017

Féria.                                                    Sv. omša: o 18.00 hod.

Utorok: 11.07.2017

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy. Sv. omša: o 18.00 hod.

Streda: 12.07.2017                 

Féria.                                                     Sv. omša: o 18.00 hod.

Štvrtok: 13.07.2017         

Féria.                                                     Sv. omša: o 18.00 hod.

Piatok: 14.07.2017

Féria.                                                     Sv. omša:18.00 hod.

Sobota: 15.07.2017                                                            

Sv. Bonaventúru, biskupa.                    Sv. omša: o 07.00 hod.

Nedeľa: 16.07. 2017 

Sv. omše: 08.00 a 10.30 hod. Pätnásta nedeľa.

 

Srdečne Pán Boh zaplať za Vaše milodary, obety, modlitby za našu farnosť i za celú Cirkev.

,,Poznanie vlastnej nedokonalosti a hriešnosti nás má staále nabádať, aby sme boli ústretoví voči tým, ktorí nam ubližili.
/Ivan Šulík/                                                       

 

Úmysel sv. omše po XIV. nedeli

Nedeľa: 09.07.2017

  1. Urban Bédi, manželka Rozália a starí rodičia z oboch strán.
  2. Ján Tomiš a rodičia, Rozália Melová, rodičia a súrodenci.

Pondelok: 10.07.2017

Jaroslav Horák, jeho rodičia a starí rodičia.

Utorok: 11.07.2017

Dominik Sťahel, manželka, dcéra Mária a vnuk Roman.

Streda: 12.07.2017

Viktor Vereš, manželka Lýdia.

Štvrtok: 13.07.2017

Viktor Užovič, syn Jozef a rodičia.

Piatok: 14.07. 2017

Za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Tatianu a Petra.

Sobota: 15.07.2017

Ján Sklenár, manželka a ich rodičia.

Nedeľa: 16.07.2017

  • Mária Rudňanská, Rudolf, Anna, Vlasta, Štefan Obrst, Vladimír Krezek, rodičia a starí rodičia z oboch strán.
  • Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života, prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu, spomienka na otca a svokrovcov.

 

„Cirkev nás pobáda, aby sme šli na svätú omšu a prijali Eucharistiu. Cirkev chce, aby sme to nerobili preto, lebo nás potrebuje Boh, ale preto, lebo my potrebujeme Boha.“

PhDr. Peter Brisuda, dekan

Informačný servis nitrianskej diecézy